yumurta büyüsü 6 günde etkili ayırma büyüsü

En hızlı tesirini gösteren ayırma büyüsü: Yumurta büyüsü

Yumurta büyüsü, etkisini en hızlı gösteren ve en kolay ritüellere sahip ayırma büyüsüdür. Yapılışı için uzman bir şahsa ihtiyaç yoktur. Büyü aşamalarını bilen herkes bu ayırma büyüsünü rahatlıkla yapabilir.

Yumurta büyüsünün anavatanı Türkiye’dir. İlk çağ Anadolu uygarlıklarından olan Hititler döneminden günümüze kadar yaygın bir şekilde uygulanan bu büyü, sihri tohm olarak da bilinir.

Yumurta büyüsü neden İslam alimlerince yasaklanmıştır?

Yumurta büyüsü, sevgilileri ve evli çiftleri ayırmak için uygulanan ve sonuçları çok kötü olabilen bir büyüdür. Mutlu sevgilileri birbirinden koparıp karı kocayı ayırarak aileyi dağıttığı için çok ciddi zararlar verebilmektedir. Bu özelliğinden ötürü bazı kitaplarda “yuva yıkan büyü” veya “en kara büyü” adlarını da almıştır.

İslam’da büyü yapmak kesin bir dille yasaklanmıştır. Çünkü Kuran’da bu konuda kesin hükümler vardır (Maide ve Felak sureleri).  Yumurta büyüsü ise aile gibi İslamca çok önemsenen bir yapıya zarar verdiği için ulema tarafından ismi özellikle belirtilerek yasaklanmıştır. 

Yumurta büyüsü nasıl yapılır?

Yumurta büyüsü 3 aşamada icra edilir. Her aşama iki gece sürer. (Yumurta büyüsü ile alakalı hiçbir işlem gündüz vakitlerinde uygulanmaz) Altıncı gece büyü tamamen tutmuş olur. Kendilerine yumurta büyüsü yapılmış sevgililer yedinci günün sabahına “ruhen ayrılmış çiftler” olarak uyanacaklardır.

yumurta büyüsü 3

Yumurta büyüsünde her aşamanın iki gece sürme sebebi birinci gecenin “uygulama” ikinci gecenin de “demleme” yani bekleme süreci olarak belirlenmiş olmasıdır. Buna göre 1, 3 ve 5. geceler uygulama 2, 4 ve 6. geceler ise demleme aşamalarıdır.

Yumurta büyüsünün 1. ve 2. gece uygulamaları

İlk gece farklı büyüklükte iki yumurta alınarak bunlara temsili olarak “kadın” ve “erkek” isimleri takılır. Tarihte genellikle büyük olan yumurta annelik özelliğinden ötürü kadını temsil etmiştir. Küçük yumurta ise erkeğin karşılığı olarak belirlenmiştir.

Alınan yumurtaların büyük olanı yani kadın olanı ortaya bir yere bırakılır. Büyü yapan kişi diğer yumurtayı eline alıp “kadın yumurta”nın etrafında batıdan doğuya doğru (saat yönünün tersi) 12 defa döner. Ardından aynı işlem yumurtaların yeri değiştirilerek tekrar eder.

Toplamda 24 tur atıldıktan sonra yumurtalar yan yana bırakılarak işlemin yapıldığı odanın kapısı sıkıca kapatılır. Ertesi gece her hangi bir uygulama yapılmayacaktır. Fakat yumurtaların bulunduğu yere kimsenin girmemesi gerekmektedir.

Yumurta büyüsünün 3. ve 4. gece uygulamaları

3’üncü gece kadın ve erkeği temsil eden yumurtalar ayrı kaplarda kırılır. Kabuklar kesinlikle atılmaz. Bir kenarda bekletilir.

Bu aşamadaki en önemli faaliyet yumurtaların sarısını çıkarıp almak ve sadece yumurtaların aklarını kaplarda bırakmaktır.

Yumurtaların sarısı simgesel olarak kadının ve erkeğin kalplerini karşılamaktadır. Yani sevgililerin yürekleri mecazi olarak sökülüp alınmıştır. Artık kişiler birbirlerine ancak boş bir kalbin duyabileceği hislerle yönelebileceklerdir.

 

Alınan yumurta sarılarının her biri önceden bir kenara ayrılmış kabuklarla birlikte mümkün olduğu kadar birbirlerinden uzak yerlere götürülerek toprağa gömülür. Bu uzaklık çoğu zaman tartışma konusu olmuştur. Ancak genel eğilim şehrin bir tarafına yumurta sarılarından birini diğer tarafa ise ötekini bırakmak şeklindedir.

3’üncü gece uygulaması yumurta büyüsünde en yoğun çalışılan gecedir. Çünkü yumurta sarılarının gömüldüğü yerlerden ayrı ayrı birer avuç toprak getirilecektir. Yumurta aklarının bulunduğu tabakların etrafında saat yönünün tersi 12’şer tur dönülecek ardından getirilen toprak kaplara dökülecektir. 4. gece ise hiçbir şey yapılmadan malzemeler öylece bırakılacak ve odaya hiç kimsenin girmemesine azami dikkat edilecektir.

Yumurta büyüsünün 5. ve 6. gece uygulamaları

5’inci gece toprak katılmış yumurta akları tabakları ile birlikte alınarak 3. gece yumurta sarılarının götürüldüğü yerlere götürülerek gömülecektir.

Burada dikkat edilecek şey yumurta aklarının çapraz biçimde götürülmesidir. Yani erkek yumurtanın akı, kadın sarısının yanına gömülecektir. Tabi tersi durum da icra edilecektir. Bu uygulamanın sebebi kadın ile erkek arasında şiddetli kavga çıkmasını sağlamak içindir.

6’ncı gece yumurta büyüsünün yapıldığı odanın kapısı tamamen açık bırakılacak ve sabah gün aydınlanıncaya kadar kesinlikle kapısı kapatılmayacaktır. Son gece bunun dışında bir şey yapılmayacak, sadece beklenecektir.

Bütün aşamaları doğru biçimde yapıldığında büyü çok güçlü bir şekilde tesirini gösterecektir. Yumurta büyüsü etkinliğini göstermeye başlar başlamaz artık birbirini seven çiftler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

 

Yumurta büyüsü nasıl bozulur?

Yumurta büyüsünün iki farklı bozdurulma yolu vardır. Birinci yol, geleneksel metotlar denenerek yapılan büyü bozma tekniğidir. Bu tarzda bazen yapılan küçük bir hatadan dolayı  büyünün bozulmadığı aksine etkisini daha da güçlendirerek varlığını sürdürdüğüne tanık olunmaktadır.

Yumurta büyüsü ve bu büyünün dahil olduğu bütün kara büyüleri bozmak için başvurulan ikinci yol ise Kuran-ı Kerim’den bazı sureleri dua hükmünde okumaktır. Bu metot hem daha güvenli hem de daha sonuç alıcıdır. Büyü bozmak için okunan dua hükmündeki sureler Nas, Felak, Rahman, Abese ve İhlas sureleridir.

Önemli bir uyarı ve faydalı bir tavsiye

Son zamanlarda özellikle aşk konusunda çok sayıda insanın medyumlara başvurduğuna ve böylece dertlerine çözüm aradığına üzülerek tanık olmaktayız. Ancak bilinmelidir ki büyü yapmak kesinlikle dinen caiz değildir ve büyü 7 büyük günahtan biri yani “kebairi ekabir” sayılmaktadır.

Üstelik medyumların dünyası son derece tehlikeli bir alandır. Sevgili okurlarımıza tavsiyemiz büyü yapmak gibi karanlık bir yola tevessül etmemeleri, bunun yerine dua etmenin nurani yolunu tutmalarıdır.

Bu konuda son  zamanlarda çıkan En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı ilgili okurlarımızın en büyük destekçisi ve başucu kaynağı olacaktır.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız. Bu şaşırtıcı yorumları okumak ve kitabı indirmek için yukarıda verdiğimiz linke tıklayın.

İşte o yorumlardan sadece bir kısmı: Gideceğiniz sayfada bunlar gibi nice mucizevi yorum var... Mucizeye şahit olacaksınız! Bu sayede hayatınız değişecek. (Telefonu döndürüp yorumları daha net okuyabilirsiniz.)

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

En etkili aşk duaları kitabı gerçekten işe yarıyor mu?

 

büyü belirtileri 19 işaret ile kesin çıkarımlar