çingene büyüsü eşleri aldatmaya sevk eden büyü

Çingene büyüsü en tehlikeli ayırma büyüsü

Çingene büyüsü birbirini seven kadın ile erkeği sadakatsizliğe sevk ederek onları ayıran bir büyüdür. Kadın ya da erkekten her kime bu büyü yapılırsa eşini aldatmak üzere içinde karşı konulamaz bir güdü hisseder. Ardından bu içgüdüsünü tatmin etmek üzere icraata geçer.

 

Çingene büyüsünün etkisiyle aldatma gerçekleştiğinde bir süre sonra kişi kendi kendisini “yakalatmak”tadır.  Yani aldatmanın ayrılığa yol açması bizzat kişinin kendi eli ile olmaktadır. Kişi büyünün tesirine kapıldığı için neden böyle davrandığını kendisi de bilmemektedir.

Çingene büyüsüne maruz kalan kişi çoğu zaman en yakınındaki sosyal arkadaşlarından ya da akrabalarından biri ile birlikte olmaktadır. Fakat birlikte olduğu kişi hiçbir zaman eşi kadar güzel ya da yakışıklı olmamaktadır.

İslam toplumunda Çingene büyüsü kadınlara yapılmamıştır. Çünkü kadının aldatması durumunda cinayet de dahil çok farklı şiddet argümanları devreye girebilmektedir. Bu şekilde ciddi risklere girmeden ailenin temelini sarsmak için Çingene büyüsü daha çok erkeklere yönelik yapılır.

Erkeğin aldatması durumunda bazen kadın ayrılık kararı alabilmekte bazen de evlilik, çevrenin de baskısıyla sürdürülmektedir. Ancak her iki durumda da çiftler arasındaki muhabbet zayıflamakta ve evlilik büyük bir sarsıntı geçirmektedir.

Zaten Çingene büyüsünün temel amacı da ya çiftleri birbirinden ayırmak ya da bu mümkün değilse kişilerin birbirine saygısını ve sevgisini ortadan kaldırmaktır.

Çingene büyüsü ismini nereden almaktadır?

Çingene büyüsü Hindistan kökenli bir büyüdür. Tarihte Hintli ile Çingene kavramları özdeş tutulmuştur. Zaten Çingenelerin anavatanı da Hindistan’dır. Ancak bu ortak vatan kavramı Çingene büyüsünde yanlış bir algının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Çingene büyüsünün günümüz Çingene halkı ile bir ilgisi yoktur. Bu büyü daha çok kara büyü ilimleri ile uğraşan medyumlar tarafından icra edilmektedir. Bazı kaynaklarda “Çingenelerin yaptığı büyü” biçiminde tanımlamalar olsa da bunlar bilimsellikten uzak ve araştırmaya dayanmayan beyanlardır.

 

Çingene büyüsü herkeste tesirini gösterir mi?

Çingene büyüsü iki farklı kesimde hiçbir etki yaratmaz. Bu iki kesimden birincisi gayri meşru ilişkiler neticesinde doğan kişilerdir. Nikahsız bir birliktelik sonucu doğan bireylere ne gariptir ki hiçbir kara büyü dolayısıyla da Çingene büyüsü tesir etmez. Çünkü kara büyülerin “niyet” bölümlerinde büyüyü yapacak “üstat” büyüleyeceği kişinin adını, yaşını ve anne-babasının ismini zikretmektedir.

Çingene büyüsünün etkilemediği ikinci grup insan ise  edep ve hayaya azami ölçüde önem veren ve ibadetlerini aksatmayan mümin kadın ve erkeklerdir.

Beş vakit namazını kılan, oruçlarını tutan, sadaka veren ve Allah’ın lafzı olan Kuran’ı bolca okuyan kişilere Çingene büyüsü etki etmez. Zira mümin ahlakı o kadar muhkem bir yapıdır ki herhangi bir büyü ile bozulup yıkılmaz.

Çingene büyüsü nasıl yapılır?

Çingene büyüsü iki adet muhabbet kuşunun kesilmesi ile yapılmaktadır. Günümüzde evlerin süsü hatta pek çok insanın en yakın dostu olan bu güzel kuşlar maalesef çok uzun bir süre kara büyü malzemesi olarak kullanılarak öldürülmüştür.

Çingene büyüsünde kuşların öldürülüşü ve kuş ölüsü üzerine yapılan işlem son derece vahşicedir. Büyünün amacı “eşlerin birbirini aldatarak terk etmesi” gibi ahlak dışı bir niyet olunca uygulamalardaki sadist ruh da çok fazla şaşırtıcı olmamaktadır.

Çingene büyüsünde kadın ve erkeği temsilen iki muhabbet kuşu alınır. Aldatması istenen kişinin temsili kuşu kesildikten sonra kuşun tüyleri iyice soyulur. Kuş ölüsü tam olarak gövdeden ikiye bölünür. Bacakların olduğu alt kısım alınırken baş, göğüs tarafı ve tüyler toprağa gömülür. (Kara büyülerde kullanılan hiçbir malzeme atılmamakta, tüm artık büyü malzemeleri gömülmektedir)

Aldatılacak eşi temsil eden kuşun ise kesildikten sonra tüyleri yolunmadan karnı açılır ve yüreği çıkarılır. Yürek dışındaki parçalar önceki kuştan arta kalan parçaların gömüldüğü yere gömülür.

 

Çingene büyüsünde “necis kılma aşaması” ne demektir?

Çingene büyüsünün bu aşamasında aldatacak kişiyi temsil eden iki kuş bacağı, kirli ve pis bir yere (necis bir yere) atılır. Çöplükler, bataklıklar ve lağımlar bu işlem için uygun kabul edilen yerlerdir. Kuş bacaklarının bu yerlere atılması ile kişinin kendi ayağı ile kötü yola düşmesi sembolize edilmektedir.

Çingene büyüsüne maruz kalıp eşlerini aldatan kişilerin sosyal çevrede rezil olmaları ve ciddi sıkıntılar yaşamalarını temsil eden bir aşamadır.

Çingene büyüsünde son aşama: “mağduriyeti paklama aşaması”

Bu aşamada aldatılacak kişinin kalbini temsil eden kuş yüreği, ırmak veya dere gibi akan temiz bir suya atılır. Bu andan itibaren büyü tutmaya başlar. Ayın bir sonraki dolunayına varmadan Çingene büyüsü, çiftlerden birini günahkar, diğerini ise mağdur yapacaktır. Üstelik aldatma gibi birbirini seven çiftlerin başına gelebilecek en kötü felaketle çiftleri ayıracak ve bir ömür boyu ruhsal bakımdan etkisini sürdürecektir.

Çingene büyüsü nasıl bozulur?

Çingene büyüsü niyeti, uygulama tarzı ve sonuçları itibari ile son derece olumsuz bir büyüdür. Bu karanlık özelliklerinden ötürü “kara büyü” kategorisinde değerlendirilmiş ve yapılmaması yönünde telkinler yapılmıştır.

Ancak kıskançlık, miras kavgaları, aşk ve düşmanlık gibi kimi sebeplerle Çingene büyüsüne sık sık başvurulmuştur. Buna karşılık da büyünün bozdurulma metotları öne çıkmıştır.

Çingene büyüsünü bozmanın en etkili yolu belli Kuran surelerini büyü bozma duası hükmünde okumaktır.

Özellikle Nas, Felak, Nisa, İhlas, Abese ve Felak sureleri en etkili büyü bozma duası hükmünde okunabilen surelerdir.

 

Önemli bir tavsiye: En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları kitabı

Aşk konusunda çaresiz kalan ve çareyi büyü yapmak gibi dinen caiz olmayan mecralarda arayan çok sayıda insanın durumuna üzülerek tanık olmaktayız. Bilinmelidir ki büyü yapmak kesinlikle Kuran’da yasaklanmıştır ve büyü yapmak “kebairi ekabir” yani 7 büyük günahtan biri kabul edilmiştir.

Büyü yapmak yerine dua etmenin emin yolunu tutmak ve her türlü derdin devasını yalnız ve ancak Allah’tan dilemek en isabetli seçimdir. Bu konuda “En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları” kitabı ilgili okurlarımızın başucu kaynağı olacaktır. Unutmayın ki Allah duaları lâyıkıyla işitendir.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız. Bu şaşırtıcı yorumları okumak ve kitabı indirmek için yukarıda verdiğimiz linke tıklayın.

İşte o yorumlardan sadece bir kısmı: Gideceğiniz sayfada bunlar gibi nice mucizevi yorum var... Mucizeye şahit olacaksınız! Bu sayede hayatınız değişecek. (Telefonu döndürüp yorumları daha net okuyabilirsiniz.)

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu yayınlar da ilginizi çekebilir.

24 saatte etkisini gösteren muhteşem sıkıntı duası

 

yumurta büyüsü 6 günde etkili ayırma büyüsü