Ya Vedud duasının gizemi ve gücü, mutlaka oku!

ya vedud 2Ya Vedud Duasının Gizemi ve Gücü, Mutlaka Oku!

Sevgili okur, bu yazıda Ya Vedud Duası hakkında derli toplu ve mükemmel bilgiler aktaracağım. Gizli ilimler kapsamında düşününce Ya Vedud esması, mükemmel ve eşsiz pırlantalar barındıran bir hazine gibi. Bu hazinenin bütün sırlarını bu yazıda paylaşmaya çalışacağım için yazı biraz uzun olabilir.

Sevgili okur, normalde Ya Vedud, farklı esmalar ve dualarla okunduğunda çok farklı etkilerin meydana gelmesine ve çok değişik dileklerin hasıl olmasına vesile olabiliyor; ne var ki aşağıda aktaracağım Ya Vedud esması, her dilek ve her murat için okunabilecek bir iksir-i azamdır. Yani, aşağıya alacağım Ya Vedud esmasının uygulama şeklini, her türlü isteğin için okuyabilirsin.

Mesela zenginlik, bolluk ve bereket için bu duaya başvurabileceğin gibi aşk ve bağlama duası olarak da bu esmanın feyzinden ve bereketinden istifade etmen mümkün. Kısacası Ya Vedud, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi her derdin dermanı ve her yaranın merhemi olan bir iksir-i azam sayılır.

Ya Vedud Esması ile Yapılan Dua ve Niyet

Şu noktanın altını bilhassa çizmekte fayda var ki, bu mukaddes esmayı hangi amaçla okuyacaksak, o amaca yönelik bir niyet getirmek durumundayız. Bununla beraber, getireceğimiz niyeti, esmanın uygulama aşamalarının hepsinde aklımızda tutacağız.

Ya Vedud Esması ve Bir Niyet Örneği

Örneğin bu mukaddes esmayı birini kendimize aşık etmek amacıyla kullanacağımızı ve niyetimizi de buna göre yapacağımızı düşünürsek şöyle bir niyet getireceğiz:

“Allah’ım, bütün esrarın kaynağı olan nurlu isimlerine dayanarak ve bu isimlerden biri olan Ya Vedud’dan medet umarak sana yöneliyor ve falanca kişinin bana bağlanıp kalması ve benim aşkımla mutlu olması için güzel esmana sığınıyorum. Senin izin verdiğin hangi iş yarıda kalır ve sen emir buyurduktan sonra hangi kişi buna engel olabilir?”

Tabi, yukarıda da belirttiğimiz gibi bu niyet, sadece aşk ve sevda hususunda başvurduğumuz niyet; bunun dışında her konuda niyet getirebilir ve bu esmanın feyzinden istifade etmeye çalışabiliriz.

ya vedud 3

Şimdi, Ya Vedud esmasını her niyet için nasıl okuyacağımıza gelelim:

Yukarıdaki niyeti yaparken mümkünse diz üstü çökmeli ve hiçbir insanın bizi rahatsız etmeyeceği sakin ve dingin bir ortam ayarlamalıyız. Böyle dingin bir ortamda ellerimizi semaya (gökyüzüne) çevirip niyetimizi getirmeli ve niyeti takiben tam 41 kez Ya Vedud okumalıyız.

Bu kıymetli esmayı 41 kez okuyarak içimizdeki bütün samimiyet ile bu esmanın bereketine ve faziletine sığınarak 1 kez Fatiha, 3 kez de İhlas okumalıyız.

1 kez Fatiha, 3 kez de İhlas Suresi okuyup bitirince de şu özel duaya başvuracak, bu duayı içtenlikle okuyacağız:

“Allah’ım, sen bize, yalnızca senden yardım isteriz ve sadece sana ibadet ederiz, dememizi buyuran ve seni her türlü derdimiz ve sıkıntımız için yegâne merci olarak görmemizi isteyen mutlak güç ve kudretin sahibisin. Allah’ım, sen bize kendini Samed olarak tanıtan ve bu isminle bizim her halükarda sana muhtaç olduğumuzu bildiren sonsuz kuvvet sahibisin. Buyurduğun bütün güzelliklerin hatırı için sana yönelen bu elleri boş çevirme ve Ya Vedud ile yaptığım duaya cevap ver. Âmin.”

Fatiha Suresi ve İhlas Suresi’nin okunuşunun ve yukarıdaki özel duanın yapılışının ardından, yine 41 defa Ya Vedud okuyacağız.

Bu esmanın 41 kez okunmasını müteakip, aşağıdaki 5 özel duanın hem Arapçasını hem de Türkçesini okuyarak duamızı noktalamış olacağız. Aşağıda bu özel duaların Arapça asılları ve Türkçe meallerini bulabilirsin.

Her duayı 1 kez Arapça ve 1 kez de Türkçe okuyarak duayı tamamlayabiliriz.

Ya Vedud Esması ve 5 Adet Özel Dua

Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey’en.

(Allah’ım, sana hiçbir varlığı ortak koşma haksızlığı ve hadsizliği içine giremem, çünkü sen bizim tek varlık sebebimiz olan Aziz Rabb’imizsin. Sen, bütün ortaklardan münezzeh olan Yüce Yaratıcı’mızsın. Dualarımızı kabul ederek gönüllerimize neşe ve inşirah bahşet Allah’ım.)

Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil’ezâ âfânî.

(Allah’ım, bize merhametinle ve gufranınla muamele eden Yüce Zatının birliği için, bizden bütün günah kirlerini arındır ve bizi eziyet ve cefaların cenderesinden kurtar. Allah’ım, sana ezelden ebede kadar hamd u sena ederiz ki, sen bizi varlık sahasına taşımakla en büyük ihsanda bulundun. Bu ihsanını dualarımızı kabul ederek iki katına çıkar Allah’ım.)

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül’mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

(Allah’ım, senden başka hiçbir ilâh ve yaratıcı olmadığı gibi senin yüce icraatında da hiçbir ortağın olamaz; zaten sen mülkün ve şükrün hakiki sahibi ve her şeyin hakimi olan Kadir’sin. Ne olur Ya Vedud esmasını vesile kılarak yaptığım bu duamı da cevapsız bırakma. Âmin.)

Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.

(Allah’ım, senin varlığın, aklı başında olan bir insana başka hiçbir varlığa minnet ve tenezzül etmeyi gerektirmez. Çünkü sen, bize yetersin ve sana tevekkül eden, her zorluğun üstesinden gelmeye güç yetirir. Sen azim olan Arş-ı Ala’nın da sahibisin. Arş-ı Ala’nın hatırı için Ya Vedud duamı cevapsız bırakma. Âmin.)

Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî.

(Allah’ım, nefsimiz ve yakınlarımız, ehlimiz ve malımız, varlığımız ve yokluğumuz tamamen senin elinde ve her yönüyle senin iradene tabidir. Sen bizi, her yönümüzle bilen Alim’sin. Her halimize nazar eden ve bizi muhafaza buyuran iradenin hatırı için duamın kabulüne merhametle yaklaş. Âmin.)

Evet, bu noktada artık duamızın sonuna gelmiş oluyoruz, ne var ki aşağıdaki 4 hayati bilgiyi de okuyarak bu mübarek esma-yı hüsnanın hayatımıza olan muazzam etkisini maksimuma taşımış olacağız.

ya vedud 1

Ya Vedud ve Konuyla İlgili 4 Hayati Bilgi

  1. İslam alimleri, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamdan şöyle aktarırlar: “İki namaz arasındaki duaların kabul edilme oranı ve olasılığı daha yüksektir.”

Bu nedenle Ya Vedud duası öncesinde ve sonrasında namaz kılmak, duanın etkisini arttıracaktır inşâallah.

  1. Seher vakitleri duaların içtenliği adına en verimli zaman dilimleri olduğu için, bu duanın da seher vaktinde uygulanması daha faziletli olacaktır inşâallah.
  2. Sakin bir ortam, duaların içtenliğinin artması adına gerekli bir şarttır. Bu nedenle uygun bir ortam olmadan Ya Vedud esmasına müracaat etmek, duanın etki gücüne zarar verebilir.
  3. Bazı kişiler, duaları kabul olmayınca büyü yoluna tevessül ederek çirkin bir günaha giriyorlar.

Oysaki özellikle aşk büyüsüne müracaat etmek yerine şu kitabın (tıkla) içindeki en etkili aşk ve muhabbet dualarına yönelmek çok daha uygun olacaktır.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız. Bu şaşırtıcı yorumları okumak ve kitabı indirmek için yukarıda verdiğimiz linke tıklayın.

İşte o yorumlardan sadece bir kısmı: Gideceğiniz sayfada bunlar gibi nice mucizevi yorum var... Mucizeye şahit olacaksınız! Bu sayede hayatınız değişecek. (Telefonu döndürüp yorumları daha net okuyabilirsiniz.)

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

İstersen Cilve Nasıl Yapılır, Uzmanlardan Çarpıcı Yanıtlar ve Eski Sevgiliyi Geri Kazanmanın Garantili Yolları, 5 Kesin Yol başlıklı yazılarımızı da okuyabilirsin.

Anahtar kelimeler: ya vedud duası