sevdiğimi nasıl geri kazanabilirim diyenler okusun!

eski sevgilimi ozledimSevdiğimi Nasıl Geri Kazanabilirim, Diyenlere…

Not: Her ne kadar yazının başlığı “sevdiğimi nasıl geri kazanabilirim?” olsa da bu yazımda yalnızca eski sevgiliyi geri kazanma taktikleri üzerinde durmayacağım. Diğer birçok yazımın tersine bu yazımda daha ziyade eski sevgilinin hasretinin ve hüznünün insanlarda bıraktığı derin yaralardan söz etmek istiyorum.

Hani şairin, sakla yamalarını kalbim, derken yüreğinde duyduğu derin acı var ya. İşte o aşk acısı üzerinde durmak istiyorum bu yazımda. Fakat yalnızca aşk acısının derin izlerini mercek altına almak yerine bir çıkış yolu ve çözüm sürecinden de bahsedeceğim için yazımın başlığını sevdiğimi nasıl geri kazanabilirim, şeklinde atmayı uygun gördüm.

Kısacası, ilkin, bir şiir kapsamında eski sevgiliden ayrılmanın kalbimizde yarattığı derin aşk acısını; ardından da sevdiğimi nasıl geri kazanabilirim, sorusunun cevabını masaya yatırmak arzusundayım. Başlayalım:

Sevdiğimi Nasıl Geri Kazanabilirim, Aşk Şehidi Olmak

Bundan birkaç gün önce güzel bir maninin bende bıraktığı intibaları (izlenimleri) anlatmaya çalışmış ve bu maninin son iki dizesinin muhteşem anlatımından söz etmiştim.

“Eşinden ayrılana

Yana yana gez derler.”

dizeleriyle biten mani, hakikaten sevgiliden ayrılanların perişaniyetini gözler önüne serme konusunda çok başarılı.

Şimdi yine bir maninin bana düşündürdüklerini anlatmaya çalışarak eski sevgiliden ayrılmanın ıstırabının, sadece bizim çektiğimiz bir çile olmadığını, bu uğurda ölenlerin bile olduğunu; hatta aşk şehidi diye bir mertebeden bile bahsedildiğini belirtmek istedim.

“Al eline kalemi,

Yaz başına geleni.

Acep nere gömerler,

Yar yoluna öleni?”

Malumunuz, Müslümanlarla gayrimüslimlerin mezarları ayrı yerlerde olur. İşte şiirin asıl mesajı bu nükteyle kendini gösteriyor.

Şöyle ki: Yar yoluna ölenler, yani aşk şehitleri öyle üstün bir makama ererler ki onları sıradan insanların olduğu mezarlara gömmek, onlara hakaret olur.

“Acaba, yar yoluna ölenler nereye gömülür?” sorusu, aşkın ve sevgilinin (yârin) ne kadar önemli olduğunu ve bu konuya ne kadar değer verildiğini göstermesi açısından manidardır.

Daha çok platonik aşkları dile getiren bir hadisten söz edilir. Aklımda kaldığı kadarıyla şöyleydi:

“Biri, bir insana âşık olur ve ona ulaşamayacağını bildiği için bu durumu ölünceye kadar saklarsa o kişi “aşk şehidi” olur.”

Bu sözden hareketle “aşk şehidi” kavramı bizde çokça kullanılmıştır. Ve aşka çokça değer verilmiştir.

İşte yukarıdaki mani de bu aşkın bir nevi açıklaması anlamında yazılmıştır. Yani “aşk şehitleri”nin mekânının başka olması gerektiğinin altı çizilmiştir ve sevgiliden ayrılmanın ıstırabının savaşta şehit edilmek kadar çetin olduğu dile getirilmiştir.

Ne diyelim, aşkın halleri, bizde eski sevgiliden ayrılma şeklinde arz-ı endam etti. Sizde kendini nasıl gösterir, bilmem. Ne çıkarsa bahtına…

Sevdiğimi Nasıl Geri Kazanabilirim? Karar Vakti…

Şimdi de sevdiğimi nasıl geri kazanabilirim, sorusuna tekrar dönelim istersen. Dostum, bundan önceki yazılarımı okuyacak olursan (ki, sevdiğimi nasıl geri kazanabilirim, sorusuna yanıt arayan herkesin bu yazılarımı okuması gerektiğini düşünüyorum) eski sevgiliyi geri döndürme ve yeniden kazanma hususunda çok değerli bir kaynak eserden söz ettiğimi fark edeceksindir.

Bazı yazılarımda bu kaynak eserin, sevdiğimi nasıl geri kazanabilirim, sorusu için yeterli olup olmadığını incelemiştim. Fakat tekrar etmekte fayda var: “Eğer, dünya üzerinde eski sevgiliyi geri döndürmenin büyü dışında etkili, ucuz, güvenilir ve sağlam bir yolu varsa, o da bu kaynak eserde anlatılan tekniklerdir.”

Evet, sevdiğimi nasıl geri kazanabilirim, sorusunun en etkili ve kestirme yanıtlarını bu rehberde bulabilirsin.

Şimdi karar verme vaktidir. Ya aşk şehidi olarak ölmek ya da eski sevgiliyi geri getirmek. Tercih senin. Birinci seçeneği seçecek olursan seni kutlarım. Çünkü aşk şehidi olmak, yüce bir makam. Fakat ikinci seçeneği tercih edecek olursan, yukarıda sözünü ettiğim şu kaynağı (tıkla) çekinmeden önerebilirim.

Konuyla ilgili şu parça da dikkatini çekebilir:

Ayrıca Erkekleri Etkileyen Sözlere Dair En İlginç Yaklaşımlar ve 10 Esma ile Okunan Aşık Etme Duası başlıklı denemeleri de okumalısın.

Kalın sağlıcakla…