Rüya tabirleri hakkında 20 hayati bilgi, mutlaka okuyun!

Ruya TabirleriRüya Tabirleri için Bu Yazıyı Mutlaka Okumalısınız!

Önemli Not: Bu yazıda, rüya tabirleri ile alakalı 20 hayati bilgi aktaracağız, lütfen 5 dakikanızı ayırıp yazının tamamını okuyun ve bu konuda mutlaka bilgi sahibi olun.

Sevgili okurlar, konu rüya tabirleri gibi ciddi ve hayati bir konu olunca bu konuda mutlaka ama mutlaka doyurucu bilgi almak zorundasınız. Çünkü bu konuda yeterli bilgi sahibi olmayan insanlar, kendi hayatlarına zarar verecek veya en azından yaşam kalitelerini düşürecek yönelişlere sahip olabiliyorlar.

İşte bu yüzden bu yazıda aktaracağımız 20 hayati bilgiyi mutlaka okumanız gerektiğini düşündük. İşte sırasıyla o maddeler:

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 1, Rüyalar Kaça Ayrılır?

 1. Rüyalar 3 kısımdır.

Evet, İslam alimleri rüyaların 3 kısma ayrıldığını dile getirdikten sonra şöyle devam ederler:

“İlk iki kısmı Yusuf Suresi’nin 44. ayetinde “karışık, karmakarışık anlaşılmaz rüyalar” şeklinde tarif edilir. Bunların birincisi şeytani rüyalar, diğeri ise günlük olayların etkisiyle meydana gelen rüyalardır ki Kur’an-ı Kerim’in yukarıda söz ettiğimiz ayet-i kerimesi bu iki rüya çeşidini kapsar.

Diğeri ise (yani üçüncü çeşidi ise) Rahmâni rüyalar olarak tabir edilen ve Allahu Teala’nın bir hikmete binaen bize gösterdiği rüyalardır. İşte tam da burada Peygamber Efendimiz’in şu hadis-i şerifini dile getirmeliyiz:

“Güzel rüya görünce bunu hayra yorun ve sevdiklerinize söyleyin, kötü rüya görünce bunu hiç yormayın ve kimseye söyleyip dile getirmeyin.”

Evet, yukarıdaki ayeti, bu hadis-i şerifi ve İslâm alimlerinin söylemlerini birleştirdiğimizde karşımıza şöyle bir sonuç çıkar:

 • A) Rüyaların mutlaka hayra yorulması gerekir.
 • B) Rüyalar 3 kısma ayrılır ve sadece bir kısmı Rahmâni olarak bilinir.
 • C) Rüyaların ikinci kısmı olan Şeytani rüyalar, şeytanın bize vesvese vermek suretiyle bizi umutsuzluğa ve üzüntüye sevk etmeye çalıştığı rüyalardır.
 • D) Rüyaların üçüncü kısmı “günlük olayların dışa vurumu” olarak bilinir ve bunlar da çok önemli değildir.

Şimdi 2. maddede rüyaların Rahmâni olan kısmı üzerinde duralım:

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 2, Önceden Sezmek

 1. Bazı olayları önceden bilmemiz gibi…

İşte rüya tabirleri konusunun belki de en hayati kısmı bu konudur, şöyle ki:

Allah bize, yaşayacağımız olayları yaşamadan evvel tedbir almamız ve kendimizi veya yakınlarımızı korumamız için önceden “rüya aleminin sayfaları”nı açar. Nasıl mı? Şöyle:

Hani bazen, biri aklımıza gelir de biraz sonra o kişi kapıyı açıp içeri girer ya. Veya bazen tam birinden söz ederken o kişi bizi arar.

Herkes buna benzer olaylar yaşamıştır ve İslâm alimleri bu olaya “hiss-i kablel vuku” derler. Biz bu hisse “6. his” veya “önsezi” diyebiliriz.

İşte önsezi dediğimiz bu olay, Allahu Teala’nın sonsuz merhameti sonucu bize rüyalarda da gösterilir ve bu tür Rahmâni rüyalar, özellikle başımıza bir felaket veya musibet gelmeden evvel bize rüyamızda gösterilir. Bir nevi önceden haber verilir.

İşte bu yüzden “rüya tabirleri” konusunda dikkatli olmamız ve bize gösterilen rüyaların Rahmâni olabileceğini düşünerek bu rüyaları “hayatımızın dönüm noktaları” olarak görmeliyiz.

Gerçekten de gördüğümüz bir rüya, hayatımızın dönüm noktası olabilir ve bu yüzden, rüya tabirleri konusu oldukça hassas bir konudur.

Bu noktada sadece şunu söyleyelim: Bazı kişiler, gördükleri rüyaların doğru ve sahih yorumu sayesinde başlarına gelecek olan felaketlerden kurtulup güvene kavuştu. Bazıları ise, bu rüyaların doğru tabiri sayesinde, hayatlarının fırsatına kavuşup mutlu bir hayata yelken açtılar.

Bu maddeyi şöyle özetlememiz yerinde olur: Rüyalar çok önemlidir ve bu konuda şimdiye kadar öğrendiğimiz bilgiler yeterli değil, diğer bütün maddeleri okumalısınız. Çünkü daha birçok hayati bilgi aktaracağız. Hatta yazı içerisinde bir de sürprizimiz olacak. Bu arada yazının maddelerinden biri de “Rahmâni Rüyaları Nasıl Anlarız?” şeklinde olacak. Okumaya devam:

Ruya Tabirleri 1

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 3, Rüyaların Yaratılma Hikmeti

 1. Rüyalar neden yaratıldı?

Ortalama 8 saat uyuyan bir insan, 2 saat boyunca rüya görür. Peki, sizce hayatımızda bu kadar önemli olan rüyalar neden yaratıldı?

Bu konu, oldukça uzun ve karmaşık bir konu olduğu için bu sorunun cevabını farklı bir yazıda ele alma sözü vererek konumuzla, yani rüya tabirleri ile ilgili olan diğer maddelere geçelim:

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 4, Gündüz ve Gece Rüyası Farkı

 1. Gündüz rüyası, gece rüyası…

İslâm alimleri, gündüz rüyası ve gece rüyası hakkında özetle şunu kaydederler:

“Gece görülen rüyaların çoğu Rahmâni iken gündüz görülen rüyaların çoğu şeytanidir. Çünkü Allah, ayet-i kerimede mealen, geceyi size dinlenme zamanı ve örtü kıldık, gündüzü ise uğraş vakti kıldık, buyurmuştur.”

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 5, Rüya ile Amel Meselesi

 1. Rüyayla amel edilir mi?

Bu soruya kısaca şöyle cevap verebiliriz: Rahmâni rüyalar ile amel etmek gerekir, oysaki şeytani rüyalar ile amel edilmez.

Bu konuda İslâm alimleri rüyalarla amel edilmez, diyerek meseleyi kapatırlar, çünkü birçok insan şeytani rüyaları Rahmâni rüyalardan ayırt edemez. Oysaki bu konuda Peygamber Efendimiz bize birkaç önemli işaret vermiştir.

Ruya Tabirleri 2

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 6, Rahmâni Rüyaları Nasıl Anlarız?

 1. Rahmâni-şeytani farkı.

Bu konuda 4 ayrım yapmakta fayda var:

 • A) Bir kere bir insanın Peygamber Efendimizi gördüğü rüyalar kesinlikle sadık ve doğru rüyalardır, yani Rahmâni rüyalardır. Çünkü Hazret-i Peygamber, şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz rüyasında beni görürse bilsin ki gerçekten beni görmüştür. Çünkü İblis (Şeytan) rüyada benim suretime giremez.”
 • B) Rüyada aydınlıkla ilgili kavramların görülmesi büyük olasılıkla Rahmâni, karanlık ile ilgili kavramların görülmesi ise büyük olasılıkla şeytani olarak ayırt edilir.
 • C) Rüyada Allah’ın helal kıldığı kavramların görülmesi Rahmâni, haram ve günah kavramlarla alakalı olanlar ise büyük olasılıkla şeytani addedilir.
 • D) Rüyada geçmiş ve gelecekle ilgili kavramlar, genellikle Allah tarafından bize bir ikaz mahiyetinde gösterilir, bu yüzden geçmiş ve gelecekle alakalı rüyaların büyük çoğunluğunun Rahmâni olduğunu söyleyebiliriz ve fakat karmakarışık olan ve ne olduğu anlaşılmayan rüyaların çoğunun ise şeytani olduğu söylenebilir.

Çünkü Allah’ın bizi ikaz etmek amacıyla göstereceği rüyalar, net, anlaşılır ve açık olur. Buna karşın şeytani rüyalar, kafa karışıklığına sebebiyet veren karman çorman rüyalar kategorisine dahil edilebilir.

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 6, Hazret-i Muhammed’in Rüyaları

 1. Hazret-i Muhammed’in rüyaları.

İslâm alimleri sadık ve Rahmâni rüyaların önemini belirtmek için şunu söylerler:

Peygamberliğin 40 cüzünden 1 cüzü de rüyadır. Yani Peygamber Efendimiz, rüyasında da vahiy almıştır.

Peki, onun ümmeti olarak, bizim gördüğümüz rüyalar önemsiz midir?

Asla, çünkü yine Hazret-i Muhammed, ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir, diyerek kendi ümmetimin önemine vurgu yapmıştır.

Dolayısıyla bize gösterilen rüyalar da oldukça önemlidir ve asla sıradan değildir.

Ruya Tabirleri 4

 

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 7, Yaşamamız Gerekiyor

 1. Rüyalar ikazdır.

Allah hiçbir şeyi boşu boşuna yaratmaz ve dolayısıyla rüyaların yaratılmış olması da beyhude ve hikmetsiz değildir.

Bu noktada İslâm alimleri şöyle derler: Rüyalar, insanlara gönderilen ikazladır ve mümin bir kişiye düşen görev, bu ikazları dosdoğru bir şekilde değerlendirmek olmalıdır.

Örneğin, uzun zamandır annesinden ayrı olan ve rüyasında annesini gören birine, Allah şöyle bir ikazda bulunmuş olabilir:

“Ey kulum, annenin sana hakkını helâl etmesi için onun gönlünü hoş tutman ve ona her şeyden çok değer vermen gerekir. Çünkü cennet, annelerin ayakları altındadır.”

Yukarıdaki örnek, sadece meseleyi daha kolay izah edebilmek adına sunulan bir misal. Bu konuyu çok geniş anlamda düşünüp değerlendirmemiz gerekir.

Bu konuda bir İslâm aliminin şu sözünü daima hatırlamak zorundayız: “Müminin ayağı taşa değse kalbini yoklamak zorundadır.”

O halde mümin, rüyasında gördüğü kavramları önemsemek zorundadır, çünkü bu rüyalar Rahmâni ikazlar olabilir.

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler 8, Kader ve Rüya Arasındaki İlişki

 1. Rüya ve kader meselesi.

Gördüğümüz bazı rüyaların, gelecekte yaşayacağımız kaderle ilgili olduğunu biliyor muydunuz?

Hani bazen bir olay yaşadığımızda şöyle deriz ya: Ben bunu daha önceden de yaşamıştım, önceden de burada bulunmuştum, önceden de aynı kişiyle konuşmuştum…

İşte bu hisse, psikolojide “dejavu” denmesine rağmen İslâm alimleri bu acayip duyguya “rüyada kaderin cilvesi” derler ve şöyle izah ederler:

“İnsana rüyasında gelecekle ilgili birçok olay gösterilir ve bunlarla ilgili önlem alması istenir. İşte, rüyasında gösterilen bu olaylardan bazılarını gerçekten yaşadığı zaman “dejavu hissi” meydana gelir.”

Bu madde, rüya tabirleri konusunun belki de en önemli maddesi sayılır, zira burada, bizim geleceğimiz söz konusu. Düşünsenize, bize rüyamızda geleceğimizle ilgili bazı olaylar gösteriliyor.

Dolayısıyla rüya tabirlerini incelerken mutlaka ama mutlaka bu maddede aktardığımız bilgiler çerçevesinde olaya yaklaşmalıyız.

Konu, rüyalar ve rüya tabirleri olunca yazmamız gereken daha birçok gerçek olduğunun farkındayız. Hatta bu konuda ciltler dolusu yazı yazılması gerektiğinin de bilincindeyiz. Fakat yazının çok uzamasına mahal vermemek adına, bir başka yazımızda aktaracağımız konu başlıklarını ve yazı içerisinde dile getirdiğimiz sürprizi aktararak yazıyı noktalayalım inşâallah.

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler Konusunda Bir Sonraki Yazıda Aktaracağımız Konu Başlıkları

 1. En uzun rüya meselesi.
 2. Hazret-i Yusuf’un rüyaları.
 3. Rüyada ayan olma meselesi.
 4. Rüya-yı sadıka nedir?
 5. Rüyada zaman.
 6. Rüya âlemi.
 7. Rüyadaki gerçeklik.
 8. Rüya ile hayal arasındaki fark.
 9. Rüyanın bilinçaltını etkileyen gerçekliği.
 10. Rüya ve hayal ilişkisi…
 11. Rüya köprüsü.
 12. Rüyanın hakikati.

Bir itiraf ve sürpriz ile yazıyı noktalıyoruz:

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler Konusunda Bir İtiraf:

Bu çalışmada yanılmış olabiliriz, çünkü yazı içerisindeki birçok görüş İslâm âlimlerine ait olduğu halde bazı görüşler, bizim ayetlerden ve hadislerden çıkardığımız manaların yorumuna dayanıyor. Bu sebeple yanıldığımız noktalar için Allah’tan mağfiret diliyor, okurlarımızdan da özür diliyoruz.

Rüya Tabirleri Hakkında Hayati Bilgiler Konusunda Bir Sürpriz:

Rüya tabirleri konusunu arayan birçok kişinin “büyü”ye tevessül ettiğini tespit ettik. Son sözümüz ve sürprizimiz bu okurlar için:

Allah’ın izniyle artık büyü kirine bulaşmak zorunda değilsiniz, çünkü En Etkili Aşk Duaları Kitabı sayesinde buna gerek kalmıyor.

Bu kitabın ne kadar etkili olduğunu görmek ve kitaba dair ilginç yorumları okumak için buraya tıklayın.

Ayrıca şu konular da dikkatinizi çekebilir:

Ayetel kürsi duası ve 3 gerçek mucizesi bu yazıda

 

kesin ve garantili büyü bozma uygulaması bu yazıda

İlgili kelimeler: rüya tabirleri