mum büyüsü en kadim aşık etme büyüsü

Mum büyüsü ile aşık ettirme ve kendine bağlamamum büyüsü 2

Mum büyüsü en kadim (eski) aşık etme büyüsü olup muazzam etkilere sahiptir. Bu büyü ile en yola gelmez kişiler bile kısa sürede aşık ettirilebilmektedir.

Mum büyüsünün kökeni Arami geleneklerine dayanır ve binlerce yıllık bir geçmişi vardır. İslamiyet büyüyü kesin bir dille yasakladığı için gizli gizli icra edilen bir büyüdür. Bu nedenle sihr-i pinhan (gizli büyü) ismi ile de anılmaktadır.

Mum büyüsünün yapılışı neden tarih boyunca hoş karşılanmamıştır?

Mum büyüsü kısa sürede insanların bilinçlerini etkileyerek onların duygularını yönlendirir. Yani kişinin hiçbir zaman birlikte olmak istemeyeceği biri ile aşk yaşamasına neden olur.

Bazen bu büyü ile çok iyi bir kadın niteliksiz bir erkeğe bazen de çok iyi bir erkek dengi olmayan bir kadına aşık ettirilir. Bu yönüyle bir araya gelen çiftten ya erkek ya da kadın kesinlikle haksızlığa uğramış olur.

Mum büyüsü kimi zaman evli insanlara da yapılmaktadır. Bu büyüye maruz kalan kişi eşini ne kadar severse sevsin bir anda onu zihninde “öteki” olarak algılamaya başlar. Eğer çocukları varsa onları bile gözden çıkarır. Kişi için “sevdiği” dışında her şey önemsiz olur.

İşte bu yıkıcı tesirlerinden dolayı mum büyüsüne insanlar mesafeli yaklaşmıştır. Ancak sevdiği insanı her ne pahasına olursa olsun elde etmek isteyen bazı tutkulu insanlar bu büyüye sıkça müracaat etmiştir.

Mum büyüsü nasıl yapılır?

El yazması kitaplar ile antik tabletlerde birbirinden farklı mum büyülerinden bahsedilmektedir. Bütün uygulamalarda mum yakma ve tılsımlı sözcükler söyleme vardır. Diğer ritüeller ise kısmen değişebilmektedir.

Burada aktaracağımız mum büyüsü, en yaygın olan ve en sık başvurulan mum büyüsü versiyonudur.

Mum büyüsünde kullanılacak mumun özellikleri

Mum büyüsünde kullanılacak mumun rengi önemli değildir. Bazı kaynaklarda mumun beyaz renkli olması gerektiğine dair ifadeler olsa da bu yanlış bir bilgidir. Kaldı ki eski dönemlerde mumlar zaten beyaz değildi. Mumlar, içinde kullanılan yağın cinsine göre ya açık sarı ya da kül rengindeydi. Beyaz mum ise son yüzyıllarda yaygınlaşmıştır.

Mum büyüsünde kullanılacak mumun rengine önem vermeyen büyü üstatları mumun şekli konusunda kesin kaideler koymuşlardır.

Buna göre mum, büyü yaptıran kadın ya da erkeğin serçe parmağı uzunluğunda olmalıdır. Mum alt kısımdan kesilmek sureti ile bu ebada uydurulmalıdır. Üst taraftan mum kesinlikle kesilmemelidir.

Serçe parmağı uzunluğundaki mumun bir tarafı kesici bir aletle düzeltilmeli yani köşeli hale getirilmelidir. Yani mumun bir tarafı oval, bir tarafı düz olacaktır.

mum büyüsü 5

Mum büyüsünde güneş ve ay sembolleri

Mum büyüsü için kısaltılmış mumun üzerine güneşi temsilen çember, ayı temsilen de bir hilal şekli çizilir. Bu işlem genellikle iğnenin ucu ile yapılır.

Güneş simgesi erkek için, hilal simgesi ise kadın için çizilmektedir. Mumun yanıp tamamen erimesiyle kadın ve erkek arasında kozmolojik bir bağ tesis edilmeye çalışılmaktadır.

Mum büyüsünün yapılış zamanı

Mum büyüsü akşam gün batımında yapılmaya başlanır. Eskiler bu vakti tayin ederken “gök kızılı ile mum kızılının benzediği an” biçiminde ifadeler kullanmıştır.

Mum büyüsüne akşam gün batımında başlanır ve gece yarısı olmadan kesinlikle uygulama bitirilmelidir.

Mumun hazırlanma süreci de gün içinde yapılmamalıdır. Yani hem mumu hazırlama hem de tılsımlı sözcük okuma aşamaları gün batımı ile gece yarısı arasında yapılmaktadır.

Mum büyüsünde okunan tılsımlı sözcükler ve 16 adım kuralı

Mum büyüsünde yalnız bir ortamda mum yakılır. Sonra mumun etrafında tılsımlı sözcükler okunarak dönülür.

Dönüş yönü sağdan sola doğrudur. Yani saat ibresinin tersi istikamettir.

Kişi tılsımlı sözcükleri okuyarak mumun etrafında 16 adım atar. 16.adımda kişi durup mumu söndürür. Tılsımlı sözcükler mum sönükken okunur ve mum tekrar yakılır. Bu işlem 4 defa tekrar eder. Yani kişi mumun etrafında toplamda 64 adım atacaktır.

4’üncü turun bitiminde mum söndürülmez. Büyü yapan kişi mumun kuzey tarafına oturur ve mumun yanıp tamamen bitmesini bekler. Mumun yanmasından sonra geriye kalan erimiş kısımlar, bulunduğu tabak ile birlikte alınarak toprağa gömülür. Daha önce de belirttiğimiz gibi bütün bu işlemler vakit gece yarısını bulmadan bitirilmelidir.

Mum büyüsü ne kadar sürede tutar?

Mum büyüsü 4. günün akşamında tutmaya başlar. Zaten mum etrafında 4 tur atılması da bu zamanın belirlenmesine yönelik bir uygulamadır.

Mum büyüsünün tutması için ifade edilen 4 günlük sürede herhangi bir olağanüstü olayın yaşanmaması gerekir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerle kaza ve ölüm gibi hadiseler büyünün tutmasını engeller. Çünkü bu tarzdaki büyük olaylar “bilinç kırılması”na yol açarak büyüleri tesirsiz kılar.

Mum büyüsü bu süre zarfında bozulmazsa ve tutarsa kişilerin hayatında çok büyük değişimlere yol açacaktır. Zira bu büyü tarihte bilinen en etkili aşık etme büyülerden biridir.

mum büyüsü 1

Mum büyüsü nasıl bozulur?

Mum büyüsünün iki bozulma yolu vardır. Birinci metotta yine tılsımlı sözcükler vardır ve büyü yapma uygulamasına benzer işlemler söz konusudur.

İkinci ve güvenilir büyü bozma yolu ise bazı Kuran surelerini büyü bozma duası hükmünde okumaktır. Kuran surelerinin okunması ve büyünün bozulması için Allah’a niyaz edilmesi büyünün bütün etkilerine son verecektir.

Büyüye maruz kalanlar genellikle büyülendiklerini kabul etmezler ve büyü bozma duası etmekten özellikle kaçınırlar. Böyle durumlarda büyülenmiş şahısların bir yakını da uygun biçimde niyet ederek bu duaları okuyabilir.

Aşk için büyü yaptırmak mı dua etmek mi?

Aşk, çok güçlü bir duygudur. İnsanlara hiçbir zaman yapmayacaklarını yaptırabilir. Büyü yapmak da bu işlerden biridir. Halbuki bir mümin büyü yapmanın dinen caiz olmadığını bilmelidir.

Kuran’da Felak ve Maide surelerinde büyü kesinlikle yasaklanmıştır. Hatta ulema alimleri büyü yapmayı 7 büyük günahtan biri kabul etmişlerdir.

Bu itibarla kesinlikle büyüye tevessül etmemek gerekir. Aşk konusunda bir çıkış yolu arayan insanların dua ederek gönüllerinden geçeni yüce Allah’tan istemeleri en salim ve en tesirli yoldur.

Bu konuda son zamanlarda çıkan En Etkili Aşk Duaları kitabı konuyla ilgilenen okurlarımızın başucu kaynağı olacaktır.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

7 soruda kara büyü nedir

 

Harika bir şans duası, artık şanssızlık yok!