Harika bir şans duası, artık şanssızlık yok!

sans duasi 3Harika Bir Şans Duası, Artık Şanssızlık Yok!

Merhaba değerli okurlar, şans duası arayarak bu yazıya geldiğinize göre kendinizi şimdiden şanslı hissedebilirsiniz; zira Allah’ın izniyle bu dua sayesinde birkaç gün içinde üzerinizdeki bütün uğursuzluk ve şanssızlık son bulacak.

Eğer aktaracağımız şans duasının tüm detaylarını olduğu gibi uygularsanız çok kısa bir süre sonra, bu duanın harika etkisini bizzat ve yaşayarak görmüş olacaksınız.

İlk olarak duamızın niçin yapıldığına bakalım:

Şans Duası Neden Yapılır?

Bu dua, talihin açılması için yapılabileceği gibi bahtın güzel olması için de yapılabilir. Nazar veya büyü gibi kötü güçlerin ve negatif enerjilerin etkisinden kurtulmak için yapılabileceği gibi iş hayatındaki başarı için de uygulanabilir.

Şans duası, aynı zamanda aşk hayatının daha verimli ve daha kaliteli yaşanması için de başvurulan özel bir duadır. Kısaca bu dua, her türlü uğursuzluğa ve her türlü bahtsızlığa Allah’ın izniyle son verir. İşin bir de güzel tarafı şudur: İsterseniz şans duasını başkasının şansı yaver gitsin diye de tatbik edebilirsiniz.

Şans Duası Hakkında 5 Önemli Bilgi

  1. Duaların en makbul olduğu vakitlerin seher vakitleri olduğunu bildiğimiz için bu duayı da mümkün mertebe seher vakti yapmanız daha faziletli olacaktır.
  2. Duaların içtenliğinin yanı sıra duaya adapte olmak da çok önemlidir bu anlamda konsantrasyon için sessiz ve sakin bir ortama geçip duamızı öylece uygulamalıyız.
  3. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, kendi dualarında esma-yı hüsnadan (Allah’ın özel isimlerinden) bazılarını okurdu ve esmaül hüsnanın içinde bulunduğu duaların daha makbul olacağını ifade ederdi. Biz de şans duasında bu esmalardan 3 tanesini (Ya Rahmân, Ya Rahîm, Ya Azîz) özel dualarıyla birlikte okuyacağız.
  4. Esmaül hüsnanın duaların kabul edilme ihtimalini arttırması gibi, Kur’an-ı Kerim’in sureleri de duaların gücüne güç katar. Bu nedenle duamıza Kur’an-ı Azimüşşan’ın kalbi hükmünde olan bazı sureleri de (Fatiha ve İhlas) ekleyeceğiz.
  5. Bu dua hakkında bazı İslâm alimleri şöyle demiştir:

“Bir kul, samimi bir şekilde bu duayı okuduğunda, Allah’ın izniyle hiçbir uğursuzluk ve şanssızlık, hiçbir bahtsızlık ve talihsizlik ona uğramaz. Bu dua, arşın hazinelerinin kulun yanında hazır olmasını temin eder ve tertemiz yaratılışı olan meleklerin daima kula yardımcı olmasına vesile olur.”

İşte şimdi bu kadar değerli olan şans duasının nasıl yapıldığını izah etmeye başlayalım:

sans duasi

Şans Duası Nasıl Uygulanır?

Evvela, duaya niyet etmeli ve niyetimizi sadece kalbimizde tutarak sessiz bir mekân bulmaya çalışmalıyız; öyle ki bu mekânda bizi hiç kimsenin rahatsız etmeyeceğinden emin olmalıyız.

Böyle bir mekân temin edip sabahın ilk ışıklarıyla beraber bu mekâna geçmeliyiz. Eğer seher vakti uyanmanız mümkün olmadıysa, duamızı günün diğer vakitlerinde de uygulayabiliriz.

Sessiz ve dingin bir ortamda ilk olarak kıbleye dönüp ardından da ayakta ellerimizi açarak tam 7 kez besmele okumalısınız. 7 besmeleyi okuduktan sonra da 3 kez Ayetel Kürsi okuyacaksınız. Tabi Ayetel Kürsi de ayakta eller açık iken okunacak.

7 besmele ve 3 de Ayetel Kürsiyi ayakta okuyup ellerimizi yüzümüze sürdükten sonra, yavaş yavaş diz üstü çöküp şu duayı okuyacaksınız:

“Allah’ım, üzerimdeki uğursuzluğun tamamen ortadan kalkması ve senin merhametinle daima talihimin yaver gitmesini talep etmek için sana el açtım ve şimdi senden, dünyevi ve uhrevi işlerimde selamet ve esenlik dilemeye geldim. Okuduğum besmele-i şerifin hatırına ve mübarek ayetin olan Ayetel Kürsi’nin hakkına duamın kabulünü buyur. Âmin.”

Buraya kadarki kısımda şans duasının ilk aşamasını tatbik etmiş olduk, şimdi ise duanın ikinci aşaması olan Sureler Boyutuna geliyoruz.

Şans Duasının Sureler Boyutu

Bu ifadeleri takiben gözlerimizi kapayarak 7 kez Fatiha ve 7 kez de İhlas okuyarak şöylece Allah’a yalvarmalıyız:

“Allah’ım, bize ferah zamanlarımızda da dar vakitlerimizde de yalnızca ve yalnızca sana el açıp sadece senin dergahına sığınmamız gerektiğini emir buyuran sensin. Bu emri verdiğin Fatiha Suresi’nin gizli hazineleri için sana içtenlikle açılan şu ellerin dileğini ver.

Allah’ım, bize kendi zatından bahsederken sonsuz kudrete ve nihayetsiz bir kuvvete sahip olduğunu buyuran ve kâinattaki her varlığın sana muhtaç olduğunu ferman eden sensin. İhlas Suresi’nin bu mukaddes beyanı hatırına benim aciz duama, sonsuz kudretinle cevap ver. Âmin.”

Bu özel duaları da yaptıktan sonra, şans duasının en son ama en önemli kısmına geçiyoruz, çünkü bu kısımda esmaül hüsnadan 3 ism-i şerifin özel dualarını okuyacağız. Şöyle ki:

Bu kısımda, ilkin 7 kez Ya Rahmân okuyacaksınız, ardından 14 kez Ya Rahîm okuyacaksınız, sonra da yine 7 kez Ya Azîz okuyacaksınız; ne var ki bu okumaları yaparken aynı zamanda belli bir sayıda besmele ve yine belli bir sayıda Ayetel Kürsi de okumalısınız. Şöyle ki:

sans duasi 2

14 Besmele + 7 Ya Rahmân + 14 Ayetel Kürsi

7 Besmele + 14 Ya Rahîm + 7 Ayetel Kürsi

14 Besmele + 7 Ya Azîz + 14 Ayetel Kürsi

Evet, yukarıdaki kombinasyona göre her bir esmayı teker teker okuyup bitireceksiniz. Bu okumaları bitirince de en son aşama olarak şans duasının şu özel duasını yapacaksınız.

Şans Duasının Özel Duası

“Ya Rahmân, canlı veya cansız bütün varlıklara şamil olan merhametinin dilencisi olan biz aciz kulların, sadece senin muazzam şefkatinle teselli bulabilir ve ancak senin mucizevi dokunuşun ile hayatımızı sürdürebiliriz. Benim hayatımı güzelce sürdürmem için de merhametinle bahtımı ve talihimi açıp bana bereketli bir şans nasip et. Âmin.

Ya Rahîm, dünya hayatında hiçbir varlığı ayırt etmeden her zerreye şefkat dağıtan engin rahmetin, ahiret hayatında sadece mümin kullarının üzerine kol kanat gerecek. Beni hem dünyada hem de ahirette üzerine kanat gerilen talihli ve şanslı kullarından eyle. Âmin.

Ya Azîz, izzet ve azametin başlangıcı sen olduğun gibi, yücelik makamının da tek mercii sensin. Sen, izzetinle acizleri aziz eden, azametinle düşkünlere el uzatansın. Ne olur benim de düşkün talihime ve kötü gidişatıma istikamet bahşet. Âmin.”

Evet, şans duasını bu sözlerle bitiriyoruz. Allah kabul etsin.

Yazımızı bitirirken bir tavsiyede bulunmak isteriz:

Eğer hayatınızda her anlamda şans istiyorsanız Mucizevi ve Sırlı Dualar Külliyatına da muhakkak göz atmalısınız.

Kitabı buradan (tıklayın) incelemeniz mümkün.

İsterseniz şu yazıları da gözden geçirebilirsiniz:

Eski sevgiliyi özlemek, 8 garantili ve kesin çözüm burada!

nohut büyüsü yüzde 100 etkili aşık etme büyüsü

İlgili kelimeler: şans duası