erkekleri anlamak üzerine 3 araştırmacıdan ilginç yorumlar

Erkekleri anlama konusunda uzmanlardan farklı yaklaşımerkekleri anlamak 1lar

Erkekleri anlamak üzerine bir çalışma yaparken konu ile ilgili üç başarılı araştırmacının fikirlerini derlemenin çok daha bilgilendirici olacağını düşündük. Erkekler üzerine yazdıkları yazılarla kendilerini ispatlamış bu yazarlara “erkekleri anlamak” tabirini sorduk ve aldığımız cevapları sizler için bu makalede bir araya getirdik.

Son on yıldır yazdığı yazılarla geniş bir okur kitlesine sahip Meltem Nesim’le, genç yaşına rağmen sosyal iletişim alanının önemli bir otoritesi haline gelen Suna Tamdemir’le ve yazdığı Erkeklerin Prensesi ile Yatağın Prensesi adlı kitaplarla dikkatleri üzerine çeken Sida Berberoğlu’yla görüşmeler yaptık.

Her üç araştırmacıya da “erkekleri anlamak” deyince neler düşündüklerini sorduk. Verdikleri yanıtların siz değerli okurlarımız için çok faydalı olacağını düşünüyor ve yaptığımız mülakatın verilerine geçiyoruz.

Erkekleri anlamak için onun duygularını ifade ediş tarzına bakın

( Yazar Sida Berberoğlu )

Erkekleri anlamanın en pratik yolu onların duygularını nasıl yansıttıklarına bakmaktır. Çünkü erkekler, duygusal durumlarını nasıl yaşayacaklarını ve bunları nasıl ifade edeceklerini bilmemektedir. Birkaç örnek vererek durumu somutlaştıralım:

Erkeklerin ani tepkileri

Erkekleri anlamak istiyorsanız onların ani olaylar karşısındaki tepkilerine bakın. Mesela bir kaza anı veya bir şaşkınlık durumunda erkeklerin yaptıklarını gözlemleyin.

Böylesi ani gelişen durumlarda erkeğin rol yapmaya fırsatı olmayacaktır. Erkeklerin ne kadar duyarlı, öfkeli, sorumlu veya bencil olduğunu bu anlarda tespit etmek son derece kolaydır.

erkekleri anlamak 4

Karşılıklı tartışmalarda erkek

Erkeklerin tartışmalarda aldıkları tavra dikkat ederseniz onların karakteri ve tutumları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Erkek eğer tartışmanın en alevli yerinde “haklısın” diyebiliyorsa biliniz ki o erkek artık kişisel olgunluğa varmıştır. Fakat erkek doğru da olsa yanlış da olsa fikirlerinde diretiyorsa o erkek hala “ham bir erkek”tir ve yaşamda pişmesi gerekmektedir.

Erkeklerin kıskançlığı

Erkeklerde kıskançlık güçlü bir duygudur. Erkekler annelerini, kız kardeşlerini, sınıf arkadaşlarını ve tabi ki sevgililerini büyük ölçüde kıskanırlar. Bu kıskançlığın türü erkeği anlamak isteyen kadına önemli ipuçları verir.

Erkeklerdeki kıskançlık koruma güdüsünden kaynaklanıyorsa olumlu bir davranış olarak da algılanabilir. Yani burada erkek kadını kötü bir durumdan uzak tutmak için “uyarı” tarzında bir kıskançlık yaşamaktadır.

erkekleri anlamak 5

Fakat bir de kadına zarar veren ve kadının kişiliğini hiç hesaba katmadan sadece erkeklik egosuna dayanan bir kıskançlık vardır. Bu kıskançlığın aşkla hiçbir alakası yoktur. Sadece insanlara zarar verir ve hem kadını hem de erkeği mutsuz kılar.

Sevgilim ne gülüyor ne de ağlıyor… Bütün erkekler böyle mi?

Erkekleri yansıtan en etkili iki duygu-durum belirtisi hiç kuşkusuz ki gülmek ve ağlamak eylemleridir. Bu iki eylemde insan ruhu bütün açıklığı ile kendisini dışa vurur. Bu itibarla bir erkeğin bütün kişiliği gülüşünde ve ağlamasındadır, denirse abartılı bir cümle söylenmemiş olur.

İşte bu durumu bilen erkekler kadınların yanında bu iki durumdan mümkün olduğunca uzak durmaya çalışırlar.

Eğer biraz gayret edilirse erkekleri güldürmek onları ağlatmaya göre oldukça kolaydır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta erkeklerin mizah anlayışı ile kadınların mizah anlayışlarının farklı olduğudur. Erkekler daha çok argo ve yanlış anlamaya dayalı esprilere gülerken kadınlar ince alaylarla örülmüş anlatımlardan daha çok hoşlanmaktadır.

Erkeklerin ağlamaları ise onların kişiliğini çok ciddi biçimde ele veren önemli bir detaydır. Genellikle kadınlar erkeklerin ağlamalarına şahit olamazlar. Çünkü erkekler ağlamayı “zayıflık” olarak algılarlar. Ancak çok yoğun duygu kırılmaları sırasında erkeklerin kendilerini hiçbir sınırlandırmaya tabi tutmaksızın hüngür hüngür ağladıkları görülmüştür.

Erkekleri anlamak için erkeğin “diğer kadınlar”a bakışına dikkat edin

( Yazar Sida Berberoğlu )

Erkeklerin en hassas noktası başka bir kadına nasıl baktıkları meselesidir. Çünkü doğal yapıları gereği erkekler birlikte oldukları kadınları ne kadar severlerse sevsinler her durumda diğer güzel kadınlara da bakarlar.

erkekleri anlamak 2

Bazı erkekler burada ifade edilen “bakmak” kelimesini abartarak işi çok daha ileri boyutlara taşıyabilmektedir. Önemli olan erkeğin kendisine ne kadar hakim olabildiği ve kendisini ne kadar otokontrole tabi tuttuğudur.

Gizemli, güzel ve cilveli bir kadın karşısında eğer erkek “durmalıyım” diyebiliyorsa kadın kendisini çok şanslı saymalı ve “gerçek bir erkek”le karşılaştığını bilmelidir. Ancak maalesef erkeklerin çok büyük bir kısmı bu sıfatı taşımaktan çok uzaktır.

Burada bir de “kendisini sakınıyor gibi gösteren erkek” modeli vardır ki bu kişi çok daha tehlikeli bir tiptir. Bu tarzdaki kişiler birlikte olduğu kadının yanında iken başka kadınlara asla bakmayan ve diğer kadınlardan her zaman “uzak durmayı” ilke edinen tiplerdir.

Bu erkekleri tehlikeli olarak isimlendirmemizin sebebi kafalarında zaten kadına karşı arzulu olduklarını peşinen kabul etmiş olmalarıdır. Çünkü bu erkekler kadınlardan uzak durma ile bize kadınlara yaklaşamayacak kadar niyeti bozmuş kişiler olduklarını göstermektedirler.

Bu kişilerin kadınlardan sosyal arkadaşları yoktur, telefon defterlerinde kadın numaraları bulunmaz ve kadınların hal hatırını sormazlar. Çünkü bu erkeklere göre kadın-erkek ilişkisi her zaman cinsel anlamı olan ve asla sosyal düzeylerde yaşanamayacak bir ilişki düzeyidir.

Erkeği anlamak istiyorsanız onun tabu haline getirdiği şeylere bakın

( Meltem Nesim )

Her erkeğin “gizli bir tapınağı” vardır. Bu tapınak onun ruhunun derinliklerindedir. O tapınakta asla dokunulmaması gereken kutsal eşyalar ile kirletilmemesi gereken anılar vardır. İşte bunlar erkeklerin tabularını oluşturur.

Erkekler için geçmişleri kesinlikle bir tabudur. Bütün erkeklerin gözünde geçmişleri ve özellikle de çocuklukları ya çok mutlu ya da çok mutsuzdur. Yani hiçbir erkek çocukluğunun normalliğine dair bir şey söylemez. Bu nedenle “Erkek bir ömür boyu çocukluğunu tekrar tekrar kurup yıkar” görüşü çok isabetli bir değerlendirmedir.

Birçok erkek için çocukluğun bu kadar değerli olmasının sebebi babaları ve özellikle anneleri ile ilgili kafalarında kurdukları tasarıdır. “Hiçbir erkek annesinin gözünde büyümez.” Bu bilinen bir gerçektir. Fakat tersi durum da doğrudur ve en az bu değerlendirme kadar etkilidir. Yani “bir erkek çocuk, asla büyümez, o kendisini daima çocuk olarak algılar.”

Kimi erkeklerde bir siyasi fikri, bir dini inancı, bir futbol takımını veya çalıştığı şirketi tabu haline getirme alışkanlığı da vardır. Bütün mesaisini bu takıntılı fikrine ayıran erkek çoğu zaman hayatındaki mutsuzlukları bu ideale bağlılık ile aşmaya çalışmaktadır.

Yani kadınların hayatı güzel ve hafif yaşama arzularına karşılık erkekler yaşamı takıntılı ve gergin sürdürmekten yanadır. İşte yeryüzündeki birçok sorunun kaynağında da bu “erkeksi bakış açısı”nın etkisi vardır. Bu durum, aslında sosyologların incelemesi gereken ciddi bir meseledir.

erkekleri anlamak 3

Erkeği anlamak için onun emir veren mi emir alan mı olduğuna bakın

( Meltem Nesim )

Erkekler, yaşamlarında genellikle iki farklı tarzdan birisini denemektedir. Bunlardan birincisi devamlı boyunduruk altında bulunup her emre itaat eden “silik tip” diğeri ise emir vermeye alışmış yönetici karakteri ağır basan “lider tip”tir.

İlk bakışta ikinci tip davranışın yani emir vermenin doğru, emir almanın ise zayıflık olduğu fikri insanda oluşmaktadır. Halbuki her iki tutum da son derece yanlıştır.

Erkeklerin büyük bir kısmı yaratıcı olmaktan uzaktır. Bu nedenle erkekler, sorunların üstesinden gelebilmek için ya başkalarını işe koşar ya da kendisi bütün benliklerini yok ederek “emre tabi” olurlar.

Pasif karakterde olup her zaman emir dinleyen erkek için ifade edilebilecek en uygun tanım “yetersizlik kavramı”dır. Özgüvende yetersizlik, bilgide yetersizlik, yatakta yetersizlik, yeteneklerde yetersizlik daha doğrusu yaşamda yetersizlik…

Aktif olduğunu iddia eden erkekte ise yine bu sıralanan bütün alanlarda yetersizlik vardır. Fakat bu sefer başkalarına baskı yaparak ve başkalarını aktif halde kullanarak bu kapatılmaya çalışılır. Erkek, adeta “ Emrediyorum çünkü yakışıklı değilim”, “Emrediyorum çünkü mutlu değilim” veya “Emrediyorum çünkü kendimi çok zayıf hissediyorum.” demektedir. Yani erkeğin bütün çıkışlarının altında yine kılık değiştirmiş bir  “yetersizlik” kavramı vardır.

Bu iki aşırı uç arasında başka bir erkek modeli yok mudur, diye soran kadınlara “Elbette vardır” cevabını veriyoruz.. “Özgür erkek” diye tanımlanabilecek bu erkek modeli ne emre tabi olacak kadar zayıf bir karaktere ne de emir vererek kendisini tatmin edecek kadar yetersizlik duygusuna sahiptir. O kendi kişisel yaşamınız sürdürürken “tamamen kendisi kalmayı başarabilmiş” erkek tipidir.

İşte bu erkek tipine de en az özgür kadın karakteri kadar nadir ulaşılabilir. Çünkü dünyanın bu “köle-efendi çıkmazı” bu ruhları o kadar etkiler ki hepsi biz normal insanlardan genellikle “karçar”lar. Onları bulmak ve onlarla bir yaşam kurmak da çoğu zaman “gerçek bir mucize” olarak kabul edilmelidir.

Erkeği tanımak mı istiyorsunuz onun parasıyla ilgili tutumuna dikkat edin

( Suna Tamdemir )

Erkekler kendilerini tutumlu olarak tarif etmekten hoşlanırlar. Onlara göre savurganlık olumlu bir davranış değildir. İnsanın parasına dolayısıyla emeğine saygı duyması gerektiğini söylerler. Bu nedenle birçok harcamayı ya hiç yapmazlar ya da ertelerler.

Erkeklerin bu tavrı kesinlikle tutumluluk falan değildir. Kelimenin tam manası ile “cimrilik”tir. Evet gerçekten de erkeklerin neredeyse tamamı cimridir. Hepsi her zaman az ya da çok para biriktirir. Hepsinin zenginlere ve yoksullara bakışı birbirine benzer. Erkeklerin büyük bir kısmı yoksullara birer “suçlu” gibi bakar. Buna karşın zengin insanlara karşı her zaman “saygı” duyarlar. Çünkü erkeklerin dünyasında maddi güç en büyük karşılaştırma ve kıymet verme aracıdır.

Bir erkeği anlamak için onunla parasal konularda kısa bir diyalog kurmak yeterlidir. Erkekler paralarına saldırıldığı hissini taşıdıklarında müthiş derecede öfkelenmektedir. Birçoğu arabasında küçük bir çizik olduğunda bu “sıkıntıyı” rüyasında görür. Bazı erkekler fiyatı her mağazada sabit olan eşyaları bile üç beş farklı yerden sormadan satın almamaktadır.

Erkeklerin bu cimriliği kesinlikle bizim tarafımızdan abartılmış bir varsayım değildir. Şöyle bir etrafınıza bakındığınızda bize hak verecek ve tanıdığınız erkeklerin çoğunun gerçekten de cimri olduğunu siz de kabul edeceksinizdir.

Erkeklerden borç para isteme veya arabası ile evini satmasını söyleme gibi maddi hayatla doğrudan alakalı durumlarda erkeğin bütün kişiliği ortaya çıkabilmektedir. Hatta bazen erkeklerde anlamsız bir “param için” takıntısı başlar ki kimi durumlarda bu mesele, erkeğin içini bir ömür boyu kemirip durmaktadır.

Erkekleri anlamak istiyorsanız onların başkaları ile kurdukları iletişim tarzına bakmanız gerekir

( Suna Tamdemir )

Erkekler, herkesle farklı biçimde iletişime geçmektedir. İş arkadaşları ile farklı, çocukluk arkadaşları ile farklı iletişim tarzları vardır. Hatta erkekler, kardeşlerinin her birisine farklı farklı muamele etmektedir. Çünkü erkeğe göre her birey farklı bir karakterdir ve her birinin hak ettiği değer de bir diğerinden farklıdır.

erkekleri anlamak

Kadınlar, erkeklerin her ortamda farklı bir kılığa bürünen kimliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezler. Aynı gün içinde erkek, bazı insanlara karşı çok mesafeli bazılarına karşı çok güler yüzlü bazılarına karşı çok sert davranabilir. Bu tutum onun diyaloga girdiği kişilere nasıl baktığı ile alakalı bir durumdur.

Kadın, erkeğin çevresi ile diyaloglarda takındığı tavrı ve kendisi ile konuşurken yansıttığı tavrı birbiri ile karşılaştırırsa erkeğin gözündeki gerçek değerini çok kısa zamanda keşfedecektir.

Erkekleri anlamak ve Erkeklerin Gözdesi olabilmek

Erkekleri anlamak, erkekleri aşık ettirmek, erkeklerin zevk noktaları, bir erkeği kendine bağlamak, erkekleri tahrik etmek, erkeklerin beden dili… ve bunun gibi erkekler hakkındaki her tür bilgiye rahatça oluşabileceğiniz ve böylece onun kalbine ulaşabileceğiniz bir kitap önererek yazımızı noktalamak istiyoruz.

Bu konularda bilgi sahibi olup erkeğin yüreğini titretmek isteyen kadın arkadaşlarımıza Erkeklerin Gözdesi ve eki durumundaki Yatağın Gözdesi kitaplarını  önermek istiyoruz. Bu kitaplar konuyla ilgilenen okurlarımızın başucu kaynakları olacaktır.

Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız. Bu şaşırtıcı yorumları okumak ve kitabı indirmek için yukarıda verdiğimiz linke tıklayın.

İşte o yorumlardan sadece bir kısmı: Gideceğiniz sayfada bunlar gibi nice mucizevi yorum var... Mucizeye şahit olacaksınız! Bu sayede hayatınız değişecek. (Telefonu döndürüp yorumları daha net okuyabilirsiniz.)

 

Daha bunlar gibi nice yorum, gideceğiniz sayfada sizi bekliyor.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir

Eski sevgiliyi nasıl tekrar kazanırız, 5 olağanüstü cevap

 

erkekler yatakta ne ister 10 muhteşem taktik