Bu yazıyı okumadan kısmet açma duası yapmayın!

Bu Yazıyı Okumadan Kısmet Açma Duası Yapmayın!

Sevgili okurlar, kısmet açma duası aradığınıza göre bu yazıyı kesinlikle okumalısınız; çünkü bu yazıda en etkili ve defalarca denenmiş harika bir kısmet açma duası aktaracağız.

Kismet acma duasi 3

Aktaracağımız duanın kısmet açmak için neden bu kadar etkili olduğunun sebebini izah ederek duamıza geçelim.

Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam, içinde Allah’ın esmaül hüsnasının ve Kur’an-ı Azimüşşan’ın surelerinin geçtiği duaların kabule karin olduğunu dile getirmiş ve kendisi de mübarek dualarında bu esmaları ve sureleri istimal etmeye (kullanmaya) çalışmıştır.

İşte aktaracağımız kısmet açma duası da, içerisinde Kur’an-ı Azimüşşan’dan 3 sure ve Allah’ın esmaül hüsnasından 5 isim barındırdığı için oldukça etkilidir.

O sureler, hepimizin çok iyi bildiğimiz Fatiha Suresi, İhlas Suresi ve Nas Suresi‘dir; esmalar ise Ya Azîz, Ya Cemîl, Ya Kuddûs, Ya Câmi ve Ya Vedûd esmalarıdır.

Bu surelerin ve esmaların kısmet açma duasındaki yerinin ve öneminin altını çizdikten sonra, bu dua için Hasan-ı Basri’ye isnat edilen şu etkileyici söze de kulak verelim:

“Ben, yıllardır kısmetini açmak isteyen insanların boş işlerle uğraşıp durmalarını ve hiçbir faydası olmayan işler yapmalarını şaşkınlık içerisinde izliyorum. Bu durum, hem canımı yakıyor hem de beni hayretler içinde bırakıyor. Halbuki bu insanlara, kısmet açma duasını önerdiğimde kısa zaman içinde muratlarına kavuşuyorlar. Öyleyse elimizde böyle güçlü bir silah varken asla dua dışındaki yollara tevessül etmemeliyiz.”

Evet, Hasan-ı Basri Hazretleri’ne isnat edilen bu sözün ardından artık duanın açılımına geçebiliriz:

Kismet acma duasi

 

Kısmet Açma Duası Nasıl Yapılır?

Önce, kendimizi rahat ve huzurlu hissettiğimiz bir zaman diliminde ve mümkünse sabahın erken saatlerinde hiç kimsenin bizi rahatsız etmeyeceği bir vakitte, kıbleye dönmeliyiz.

Böyle sükûnet dolu bir vakitte kıbleye döndükten sonra, 1 kez besmele çekerek diz üstü çökmeli ve 1 kez daha besmele çekerek ellerimizi gökyüzüne doğru açmalıyız.

Üçüncü kez besmele çekip kısmet açma duasının niyetini yapmalıyız:

“Allah’ım, kapalı olan kısmetimin açılması için dergahına gelen ve senden yardım dilenen şu ellere merhamet et. Kalbimdeki yakıcı duyguların masum arzusunu sana arz ediyorum ve senden bu masum duyguların hatırı için duamı kabul buyurmanı niyaz ediyorum.”

Bu niyetin ardından, ellerimizi indirmeden 3 kez Fatiha Suresi, 1 kez İhlas Suresi ve 1 defa da Nas Suresi okumalıyız.

Fatiha, İhlas ve Nas Sureleri’ni içtenlikle ve bütün kalbimizle okuyup bitirince de bu surelerin şu özel duasını okumalıyız; tabi bu özel duayı da tüm kalbimizle okumak zorundayız, çünkü samimiyet, duaların kabulünün ilk şartı sayılır:

“Allah’ım, senin Fatiha Sureni duama vesile kılarak senden kısmetimin açılmasını niyaz ediyorum; Allah’ım, senin İhlas Sureni dualarımın kabulüne vesile ederek senden yüreğime nazar etmeni istirham ediyorum; Allah’ım senin Nas Surene iltica ederek senden kalbimin masum arzusuna cevap vermeni diliyorum.”

Bu özel dualardan sonra ise, Ya Azîz, Ya Cemîl, Ya Kuddûs, Ya Câmi ve Ya Vedûd esmalarının okunuşuna geçerek kısmet açma duasını bitiriyoruz.

Tabi, kısmet açma duasının en önemli kısmının bu esmalar olduğunu belirtmek zorundayız; dolayısıyla bu 5 esmanın okunma şekline ve özel dualarına son derece dikkat etmek zorundasınız. Şöyle ki:

Aşağıda aktaracağımız her esma, ilk olarak 7 kez okunacak, sonra 1 kez besmele çekilecek, ardından da esmanın özel duası okunacak. Yani her esma için şu sırayı talip etmelisiniz:

7 kez esma + 1 kez besmele + 1 kez özel dua

Örneğin:

7 Kez Ya Azîz +1 Kez Besmele + 1 Kez Azîz Esmasının Özel Duası…

Şimdi Ya Azîz esması ile başlayıp nasıl yapacağımızı ve hangi özel duaları okuyacağımızı teker teker izah edelim.

Ya Azîz ve Kısmet Açma Duası

Burada, evvela 7 kez Ya Azîz diyoruz, sonra 1 kez besmele-i şerifi getiriyoruz ve sonra da aşağıdaki özel duayı dile getiriyoruz:

“Allah’ım, senin izzetine ve celaline, azametine ve kudretine iltica ederek, senin yüceliğine ve büyüklüğüne sığınarak, bütün mahlukata güç ve takat gönderen merhametine ve şefkatine sığınarak senden duamın kabulünü niyaz ediyorum. Âmin.”

Kismet acma duasi 1

Ya Cemîl ve Kısmet Açma Duası

Yukarıda, Ya Azîz esnasında uyguladığımız yöntemi, burada da uygulayacağız ve yine 7 kez Ya Cemîl, 1 kez besmele ve sonra da şu özel duayı okuyacağız:

“Allah’ım, güzeli ve güzelliği yaratan kudretin, gözlerimize fer ve neşe, yüreklerimize merhamet ve sevgi pırıltıları saçar. Allah’ım, dara düşen her kul, senin sonsuz kereminden nasiplenmeye ve bu sayede gönlüne güzellik katmaya çalışır. Ne olur, benim arayışıma da cevap vererek beni muradıma kavuştur. Âmin.”

Ya Kuddûs ve Kısmet Açma Duası

Yine aynı şekilde, 7 kez Ya Kuddûs, 1 kez besmele-i şerife okuyarak aşağıdaki özel duaya başlayacağız:

“Allah’ım, temizliği ve nezafeti yüreklerimize eken ve kâinatı bu tohum sayesinde tertemiz tutan kutsiyetin hatırına, bize bahşettiğin sonsuz lütuflar hakkı için, içimdeki masum hislerime de cevap ver, benim kısmetimi en güzel şekilde aç. Âmin.”

Ya Câmi ve Kısmet Açma Duası

Yine 7 defa Ya Câmi, 1 kere de besmele okuyup Ya Câmi esmasının şu özel duasını okuyacağız:

“Allah’ım, hikmetinin ve kudretinin sınırsızlığı, dünyanın her tarafına hikmetli nakışlar serpilmesine vesile olduğu gibi, bu nakışların her bir zerresi de bize varlığının sonsuz güzelliğini gösteriyor. Varlığının sonsuz güzelliği hatırına bana ve iç dünyama hayırlı bir nasip bağışla. Âmin.”

Ya Vedûd ve Kısmet Açma Duası

Burada da yine 7 kez Ya Vedûd ve 1 kez de besmele-i şerif okuyacak, sonra da kısmet açma duasının son özel duası olan şu cümleleri içtenlikle telaffuz edeceğiz:

“Allah’ım aşkın varlığın, aşkın ve sevdanın yaratıcısı olduğu gibi, bu aşkı gönüllerde yaşatan da yine sensin. Sen, insanların kalbine hükmederek onları istediğin sevdaya götürür, istediğin sevdadan da döndürürsün. Ne olur, bana sevdadan dönmeyecek koca bir yürek bağışla. Âmin.”

Sevgili okurlar, kısmet açma duasını bu şekilde noktalamış oluyoruz, ne var ki 3 önemli noktaya daha temas etmemiz şart.

Kısmet Açma Duası Hakkında 3 Önemli Nokta

  1. Bu duada, hem sureler hem de esmalar tam olarak tarif edildiği şekliyle okunmalı, aksi takdirde duanın makbul olma ihtimali düşebilir.
  2. Özellikle özel dualar kısmına ve bilhassa esmaların özel dualarına dikkat etmelisiniz ve yanlış okumamaya çalışmalısınız.
  3. Kısmetinin kapandığını düşünen bazı okurlar, kendilerine uygun duayı bulmaya çalışırken yanlış yerlere gidebiliyorlar.

Bu konuda, okurlarımızın yanlış yerlere yönelmesine engel olacak çok etkili bir kitap önerisinde bulunmak istiyoruz. Kitabın adı En Etkili Aşk Duaları Kitabı.

Bu güzel kitaba buradan (tıklayın) ulaşmanız mümkün.

İsterseniz şu yazıları da inceleyebilirsiniz:

erkekler neden bu kadar sorusuna çok ilginç yanıtlar

 

kocaya güzel sözler 7 farklı alanda pratik bilgiler

İlgili kelimeler: kısmet açma duası