Bu şahmeran duası hayatımı değiştirdi, mutlaka okuyun!

sahmeran duasiBu Şahmeran Duası Hayatımı Değiştirdi, Mutlaka Okuyun!

Önemli Not: Şahmeran duasının en doğru ve kesin etkili halini öğrenmek istiyorsanız bu yazıda aktaracağım bilgileri mutlaka okuyun, aksi takdirde pişman olabilirsiniz.

Yazının başlığını “bu şahmeran duası hayatımı değiştirdi” şeklinde attım; çünkü birkaç aylık araştırmam sonucunda en doğru ve kesin etkili şahmeran duasını buldum.

Daha önce onlarca hatta yüzlerce kez yaptığım bu duanın neden kabul edilmediğini merak ediyordum ve bu duruma bir anlam veremiyordum. Sonrasında anladım ki bize aktarılan şahmeran duası, birkaç yönüyle eksik bir dua. Peki, doğrusu nasıl? Duanın eksiksiz ve tam şekli yazının devamında:

Öncelikle duayla alakalı 4 hususa değinelim:

Şahmeran Duası Hakkında 4 Önemli Madde

  1. Ben, bu duanın tam halini yaparak hayatımdaki en büyük arzumu gerçekleştirdim ve sonra, aylarca bu mucizeyi çevremdeki insanlara anlatıp durdum. Sonrasında daha çok insanın bu mucizeden fayda görmesi için bu yazıyı yazmaya karar verdim.
  2. Şahmeran duası, özellikle aşk ve sevda duası olarak bilinir ve zaten ben de hayatımın aşkına ulaşmak için bu duayı uyguladım; ne var ki bu mucize duanın tek kullanım alanı aşk ve muhabbet konuları değil. Bu harika etkili dua, her türlü murat için okunabilir.
  3. Bu dua yapılmadan evvel herkesin atladığı en büyük eksiklerden biri de “niyet aşaması”dır. Oysaki niyet, duaların kalbi ve vazgeçilmez parçasıdır. Tabi niyetin nasıl yapılacağını da anlatacağım size.
  4. İşte şahmeran duası yaparken kaçırdığımız en önemli nokta: Kur’an-ı Azimüşşan’ın 2 Suresi’ni ve esmaül hüsnadan 3 esmayı okumuyor olmamız.

Evet, bu duanın belki de en mühim noktası olan esmalar ve sureler kısmı ihmal ediliyor hep. Belki de bu yüzden dua birçok insanda tam anlamıyla kabul edilmiyor.

Gelelim bu mucize duanın nasıl yapıldığı kısmına:

Şahmeran Duası Nasıl Yapılır?

İlk olarak duanın niyeti yapılır ve dua, hangi konu için okunacaksa ona göre niyet getirilir. Ben, aşk ve muhabbet için bir niyet örneği yazayım:

“Allah’ım, kalbime huzur ve sükunet veren sen olduğun gibi bedenime sıhhat ve afiyet bağışlayan da sensin. Sen, darda kalan her kuluna sınırsız lütuflar sunar, sonsuz ihsanlar yağdırırsın. Bana da ihsanından ve lütfundan bir esinti sun ve beni de kalbimdeki aşka kavuştur. Âmin.”

Bu niyet, farklı şekillerde yapılabilir fakat niyetin en önemli şartı, samimiyet ve içtenlik olmalıdır. Ayrıca, duanın niyeti de huzur ve sükunet dolu bir ortamda yapılmalıdır.

Örneğin, Kur’an-ı Kerim’in asılı olduğu bir odada hiç kimsenin olmadığı bir ortamda niyet getirmelisiniz.

Bu niyetin hemen ardından 33 kez besmele-i şerif okumalı ve şöyle demeliyiz:

“Allah’ım halis niyetime ruh ve feyiz ver. Âmin.”

sahmeran duasi 3

Şahmeran Duası ve Kur’an Sureleri

Bu sözü söyledikten sonra ise kıbleye dönmeli ve ellerimizi açıp gözlerimizi kapatarak tam bir sükûnet ve huşu içerisinde 3 kez Fatiha Suresi’ni, 3 kez de İhlas Suresi’ni okumalıyız.

Gözlerimizi kapatıp ruhumuza eğilerek okuyacağımız 3 Fatiha ve 3 İhlas sonrasında, gözlerimizi tekrar açarak şu özel duayı okuyacağız:

“Allah’ım, senin Yüce Kitabın olan Kur’an-ı Azimüşşan’ın en feyizli ve en bereketli surelerinden ikisi olan Fatiha ve İhlas Surelerine sığınarak senden şahmeran duasının kabulünü niyaz ediyorum. Bu istirhamımı Yüce Kitabının sırlı sureleri hatırına ve o surelerin gizli hazineleri hürmetine kabul et. Âmin.”

Bu sözlerin ardından şahmeran duasının hem Arapça metnini hem de Türkçe mealini (anlamını) bir kez okumalıyız. Önce Arapça metnini 1 kez, sonra da Türkçe mealini 1 kez okumalıyız. Aşağıya ikisini de alıyorum:

Şahmeran Duası Arapça Orijinal Metin

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum.

Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim.

Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim.

Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim.

Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad.

Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid.

Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim.

Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim.

Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu.

Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu.

Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim.

Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim.

Allahu la ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan.

Allahu la ilahe illa Huvel Kadir’ul Kahiru.

Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim.

Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim.

Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs.

Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin.

Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis.

Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna.

Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn.

Subhane birahmetike ya erhammerrahimin.

Velhamdu-lillahi Rabbil âlemin.

Şahmeran Duası Türkçe Meali ve Kısa Anlamı

Her şeye hayat veren ve her şeyi ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Yüce Rabb’im! Senden başka ilah olmadığı gibi senden başka hakiki güç sahibi de yoktur.

Her şeyden yüce ve her şeyden üstün olan Hikmet ve İzzet Sahibi Rabb’im! Sen gizli veya açık, saklı veya aşikar olan her şey bilir ve işitirsin.

Sen her şeye, her nesneye ve her varlığa çok merhametlisin.

Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı olan Rabb’im! Senden başka ilah yoktur.

Eşi benzeri bulunmayan Rabb’im! Sen yaratılanlara karşı merhamet ve şefkat dolusun.

Azameti Büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabb’im! Senden başka ilah yoktur.

Her şeyi hakkı ile bilen ve gören ve her şeyi hikmet ile açan ve yapan Allah’ım, her şeye gücü yeten Kadir Allah’ım, Arş-ı A’la’nın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur.

Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi olan Allah’ım! Senden başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir.

Evet, şahmeran duasının yukarıdaki Arapça ve Türkçe bölümlerini okuduktan sonra, bu duanın en çok ihmal edilen kısmına geçiyoruz. Bundan sonraki kısım çok önemli.

sahmeran duasi 2

Şahmeran Duasının Esmaül Hüsna Boyutu

Birazdan Ya Vedûd, Ya Cemîl ve Ya Mukallibe’l-Kulub esmalarını belli sayılarda okuyacak ve bu mübarek esmaül hüsnaların özel dualarını tatbik ederek duamızı bitirmiş olacağız. Tekrar etmekte fayda var, bu kısım çok önemli. Çünkü birçok İslâm alimi, esmasız duayı kanatsız kuşa benzetir ve her duanın içinde Allah’ın esmalarının olması gerektiğini dile getirir.

Öyleyse şimdi esmaların nasıl okunacağına geçelim:

Ya Vedûd Esmasının 33 Kez Okunması

Bu aşamada, kıbleye dönerek ve Ya Vedûd esmasını 33 defa okuyarak şu özel duayı içtenlikle söylemeliyiz:

“Allah’ım, senin Vedûd ismin aşkın ve sevdanın yüreğimize kazınmasını sağlayan bir iksir gibi. Biliyoruz ki aşka ve muhabbete dair ne varsa hepsi Vedûd esmana dayanır. Bu esmanın hatırı için duamı cevapsız bırakma. Âmin.”

Ya Cemîl Esmasının 7 Kez Okunması

Şimdi de 7 kez okuyacağımız Ya Cemîl esmasını dile getirip 1 kez de şu özel duanın içine tüm duygularımızı yüklemeye çalışıyoruz:

“Allah’ım bütün güzeller ve bütün güzelliklere ışık veren güzel nurun, kalbimize de ışıktan esintiler serpsin. Allah’ım, kâinata güzellik namına ne varsa hepsini en güzel şekilde yaratan Cemîl esmaül hüsnanın hakkı ve hatırı için benim de yüreğime güzellik ışıltıları nakşet. Âmin.”

Ya Mukallibe’l-Kulub Esmasının 14 Kez Okunması

Ve son olarak 14 kez Ya Mukallibe’l-Kulub esmasını okuyup 1 kez de şu özel duaya başvurarak şahmeran duasına nokta koymuş oluyoruz:

“Allah’ım, kalplerin hükümdarı ve gönüllerin sultanı olan hikmet dolu azametine, şefkat dolu izzetine ve merhamet dolu celaline iltica ederek, duamın kabulü için açtığım bu titrek elleri geri çevirmemen için yalvarıyorum. Âmin.”

Sevgili okurlar, şahmeran duasını böylelikle bitirmiş oluyoruz; ne var ki bu hususta duanın kabule karin olması açısından şu 3 hususu da mutlaka bilmeliyiz:

Şahmeran Duası Hakkında 3 Önemli Madde

  1. Bu duanın özellikle cuma günleri sabah saatlerinde tatbik edilmesinin daha faziletli olduğu söylenir. Fakat birçok alim, bu duanın herhangi bir vakitte yapılabileceğini de dile getirir.
  2. Şahmeran duasının 7 gün art arda yapılması gerektiğini söyleyen alimler var, fakat sadece 1 kez yapılabileceğini dile getirenler de var. Ben şahsen 1 kez yaptım ve onu da cuma günü erkenden uyguladım.
  3. Bir ara, neredeyse sahte büyücülerin tuzağına düşüp ahiretimden olacaktım. Neyse ki böyle bir hataya düşmedim. Çünkü karşıma En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı adlı harika dua kitabı çıktı.

Bu kitabı size de mutlaka tavsiye ederim.

Kitaba buradan (tıklayın) ulaşmanız mümkün.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız. Bu şaşırtıcı yorumları okumak ve kitabı indirmek için yukarıda verdiğimiz linke tıklayın.

İşte o yorumlardan sadece bir kısmı: Gideceğiniz sayfada bunlar gibi nice mucizevi yorum var... Mucizeye şahit olacaksınız! Bu sayede hayatınız değişecek. (Telefonu döndürüp yorumları daha net okuyabilirsiniz.)

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Şu yazılar da ilginizi çekebilir:

kadınlar ve erkekler arasındaki 6 önemli fark

Evlenmek için dua yapacaksanız bu yazıyı kaçırmayın!

İlgili kelimeler: şahmeran duası