bu nazar duası, muhteşem bir koruma kalkanı, mutlaka oku

nazar duasiBu Nazar Duası, Muhteşem Bir Koruma Kalkanı, Mutlaka Oku

Eğer en doğru nazar duasının nasıl yapıldığını ve nasıl okunduğunu merak ediyorsan, bu yazıdaki tüm cümleleri ve aktaracağım tüm bilgileri dikkatlice okumalısın. Çünkü nazar duası ile alakalı çok ciddi ve önemli veriler ve bilgiler aktaracağım.

Genelde bazı kaynaklar nazar duası aktarırken bir veya iki adet duadan söz ederler ve bunların her birini ayrı ayrı almamız gerektiğini ifade ederler. Oysaki önemli birçok İslam alimi, nazarın kötü etkisinden kurtulmak için bütün bu duaları birleştirip okumamız gerektiğini ifade ederler.

Gerçekten de duaları birleştirip tabiri caizse muhteşem bir sinerji meydana getirerek nazarın negatif gücünü devre dışı bırakmak çok daha faydalı ve defalarca denenmiş bir yöntem. Üstelik değerli İslam alimleri de bunu öneriyor zaten.

Nazar Duası Öncesinde Çok Önemli Bir Not

Sevgili okurum, hepimizin kafasını kurcalayan bir soruya cevap vererek nazar duasının nasıl yapıldığına ve okunduğuna geçmek istiyorum.

Soru şu: Nazar duası, önceden maruz kaldığımız nazarı mı engeller yoksa, ilerideki nazar değmelerine de karşı koyabilir mi?

Cevap: Yazının başlığında da belirttiğim gibi nazar duası, harika bir koruma kalkanı olduğu için hem önceden maruz kalınan göz değmesine hem de ileriki süreçte yaşanabilecek göz değmelerine karşı etkili olacaktır inşâallah.

Nazarın hak olduğunu ve Peygamber Efendimizin (sav) bu konuda birçok hadisi olduğunu, örneğin: “Nazar insanı mezara götürür.” dediğini hatırlatarak nazar duasının nasıl okunması gerektiğini açıklayalım şimdi:

Nazar Duası Nasıl Yapılır?

Değerli din kardeşim, şunu asla unutmamamız gerekiyor: Nazar, çok güçlü bir enerji akışı olduğu için buna karşı koymak için de çok güçlü kaynaklara ihtiyacımız var. Bu yüzden de bu duada hem abdest ve namaza, hem Allah’ın esmasına, hem Kur’an surelerine hem de birkaç Arapça ifadeye yer vermemiz gerekiyor.

Dolayısıyla yazının bundan sonraki kısmını daha dikkatli takip etmemiz gerekiyor, şöyle ki:

Öncelikle abdest almalı ve abdesti sadece, birazdan kılacağımız nazar namazı için almalıyız. Yani nazar namazına niyet ederek abdest almalıyız. Abdesti alıp kendimizi hazır hissedince de kılacağımız 2 rekatlık namaz için şöyle niyet getirmeliyiz:

“Allah’ım, ben falan kişiye (veyahut bana) değen nazarın etkisinin yok olması için ve bundan sonra falan kişiye (veya bana) nazar değmemesi için iki rekat namaz kılmaya niyet ettim. Allahu ekber.”

Dikkat edersen bu niyette “falan kişiye veya bana” ifadelerini kullandık. Yani nazar duasının niyetinden de anlaşılabileceği gibi bu duayı hem yakınlarımız ve çevremizdeki kişiler için hem de kendimiz için yapabiliriz. Ayrıca duayı hem nazar değdikten sonra, hem göz değmeden önce koruma kalkanı olarak kullanabiliriz.

Gelelim 2 rekat namaza: Kılacağımız namaz, sabah namazının 2 rekatlık sünneti veya farzı gibi kılınabilir ve namaz içindeki dualar ve sureler de aynen sabah namazı gibi okunur.

Evet abdest, niyet ve 2 rekatlık namazın ardından yerde diz üstü otururken ellerimizi semaya kaldırıp şöyle dua etmemiz gerekiyor:

nazar duasi 1

“Euzu bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min şerri kulli şeytanin ve hammetin ve min şerri külli effakin kazibetin ve min şerri kulli ğammazin hainetin ve min şerri kulli aynin lammetin ve min şerri kulli bid’atin dalleh.”

“Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım.”

Duanın önce Arapçasını sonra da Türkçesini okumamız gerektiğini söylemeliyiz.

Bu duayı tam 7 kez okumalı ve okurken de olabildiğince kısık ve içli bir edayla okumaya çalışmalıyız. Çünkü biliyoruz ki Hazret-i Peygamber (sav) dualarını içli ve kısık bir sesle yapar, dua ederken de ağlamaklı bir edaya bürünürdü. Bu bağlamda onu örnek almamız ve içli içli dua etmemiz gerekiyor.

Bu duadan sonra ise 7 kez Felak Suresi, 7 kez de Nas Suresi okuyarak Allah’a şu sözlerle seslenmeliyiz:

“Allah’ım, sen düğümlere üfleyenlerin şerrinden bizi koruduğun gibi yarattığın her türlü mahlukun kötülüğünden ve kem gözünden de bizi korursun. Sen, inayetin, rahmetin ve nusretinle bizi her türlü kötüden ve kötülükten koruyansın. Bizi “ahsen-i takvim” dediğin en güzel şekilde yaratan sen olduğun gibi en güzel şekilde yaşatan ve koruyup kollayan da sensin. Falanca kişiyi (veya beni) de tüm gözlerin etkisinden koru. Âmin.”

Bu duayı takiben aşağıdaki nazar ayetini 7 defa okumalıyız:

nazar duasi 2

“Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu’z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn.”

“Gerçekten o küfredenler Kur’an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. “O, mutlaka bir mecnundur” diyorlar. Oysa Kur’an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır…” (Kalem Sûresi, 51-52)

Nazar ayetinin de önce Arapçasını sonra Türkçesini olmak üzere tam 7 kez içli ve samimi bir duruşla okuyup bitirince son olarak nazara karşı koruyucu olan 2 esma-yı hüsnaya geleceğiz. O esmalar şunlar:

Nazar Duası için 2 Mübarek Esma

Ya Şâhid
Ya Basîr

Bu esmaların ikisi de “göz”le ve “görmek”le ilgili mübarek esmalardır ve dolayısıyla İslam alimleri de bu iki ism-i şerifi sürekli olarak nazara karşı okumuşlardır.

Gelelim bu esmaların nasıl okunacağı sorusuna:

Bu esmaların her biri tam 33 kez okunmalı; ancak sadece kendileri değil aynı zamanda Ayete’l-Kürsi de 33 kez okunmalı. Şöyle ki:

Önce Ya Şâhid esmasını 1 kez, Ayete’l-Kürsi’yi 1 kez okuyacak şekilde 33 kez Ya Şâhid, 33 kez de Ayete’l-Kürsi okunacak. Yani sırasıyla 1 kez Ya Şâhid, 1 kez Ayete’l-Kürsi.

Sonra aynı işlemi bu kez de Ya Basîr için uygulayacağız; yani Ya Şâhid esmasında olduğu gibi Ya Basîr ism-i şerifinde de 1 kez Ya Basîr, 1 kez Ayete’l-Kürsi okunacak şekilde bu esmayı ve Ayete’l-Kürsi’yi de toplamda 33 kez okumalıyız.

Bu uygulamada toplamda 33 Ya Şâhid, 33 Ya Basîr ve 66 kez de Ayete’l-Kürsi okumuş olacağız.

Ve bu uygulamanın bitiminden sonra da nazar duasının şu özel duasını okuyup uygulamaya son vereceğiz:

Nazar Duasının Son Kısmı ve Özel Duası

“Allah’ım, senin Şâhid isminin şehadetine ve Basîr isminin basiretine sığınarak senden falanca kişiye (veya bana) nazar konusunda muazzam bir koruma kalkanı bağışlamanı istirham ediyorum. Sen, Peygamber Efendimiz (sav) bir savaşta savaşırken ona Cebrail’i gönderip şöyle söylemesini emir buyurmuştun: “Ya Muhammed, Allah sana cevşen adlı bu duayı gönderdi ve zırhını çıkarıp bunu takmanı söyledi.” Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de üzerindeki zırhı çıkarıp gönderdiğin mübarek cevşeni takarak koruma kalkanına bürünmüştü. Şimdi ben de nazar duası ile falanca kişi (veya kendim) için böyle bir koruma kalkanı istiyorum. Âmin.”

Bu şekilde duamızı bitirmiş oluyoruz, Allah kabul etsin ve bizi kötü gözlerin negatif etkisinden korusun inşâallah. Okumaya devam, önemli bilgiler var:

Nazar Duasına İlişkin Çok Önemli Bilgiler

  1. Falanca kişi kısmında, nazar duasını yaptığımız kişinin ismini söylemeliyiz.
  2. Duayı yapmadan evvel abdest alıp namaz kılmak, olmazsa olmaz bir şart değil; ancak abdestin ve namazın gücünü nazar duasına eklemek oldukça faydalı olacaktır.
  3. Üzerinde negatif etki olduğunu hisseden birine mutlaka nazar değdiğini söyleyemeyiz, bu kişi büyüye de maruz kalmış olabilir.
  4. Eğer büyünün olumsuz etkisini bertaraf etmek veya aşk duaları ile alakalı çok önemli tüyolar almak istiyorsan, bu alanda bir otorite olan şu kitabı (tıkla) mutlaka incelemen gerektiğini hatırlatmak isterim.

Ayrıca Kadınları Kendine Aşık Etmek İsteyenlere 4 Harika Tüyo ve Erkekler Ne İster, 20 Soru 20 Cevap başlıklarına da göz atmak isteyebilirsin.

İlgili kelimeler: nazar duası