Bu mutluluk duası harika etkili, asla kaçırmayın!

mutluluk duasiBu Mutluluk Duası Harika Etkili, Asla Kaçırmayın!

Önemli Not: Aktaracağımız mutluluk duası, çok etkili ve etkisini oldukça kısa sürede gösteren muhteşem bir duadır, ne var ki duayı yanlış veya eksik tatbik ettiğinizde duanın tüm faydası ve fazileti kaybolabilir. Bu nedenle oldukça dikkatli olmalısınız, hatta mümkünse yanlış yapmamak adına bir kağıt kalem alıp not tutmalısınız.

Mutluluk duasıyla ilgili bu önemli detayın altını çizdiğimize göre şimdi de bu muazzam duaya ilişkin 3 önemli maddeyi aktaralım:

Mutluluk Duası Hakkında 3 Önemli Gerçek

  1. Alimler, onlarca değişik mutluluk duası aktarıp türlü türlü anlatımlar yaparlar. Şüphesiz bu duaların hepsi de önemli ve değerlidir, ne var ki burada aktaracağımız duada Allah’ın esmaları ve bazı sureler yer aldığı için Allah’ın izniyle bu dua, çok daha etkilidir.
  2. İsterseniz bu harika duayı, sadece kendiniz için değil mutsuz olduğunu gördüğünüz yakınlarınız veya aile fertleriniz için de tatbik edebilirsiniz. Tabi bu durumu niyet kısmında dile getirmek zorundayız.
  3. Bu duada, temel noktalardan biri, belki de en önemlisi, duanın sessiz ve sakin bir ortamda uygulanması ve duayı yapan kişinin içtenlikli olmasıdır.

Bu 3 önemli noktadan sonra şimdi de duanın nasıl yapılacağına “niyet boyutu” ile başlayalım:

Mutluluk Duasının Niyet Boyutu

Niyet boyutunda, mutluluk duasını kimin saadeti için yapacaksak ona göre niyet getirmeli ve duanın bütün aşamalarında “mutlu olmasını istediğimiz kişi”yi düşünmeliyiz. Tabi bu kişi biz de olabiliriz bir başkası da olabilir.

Evvela sakin bir yere geçip bizi hiç kimsenin rahatsız etmeyeceğinden emin olmalı, sonra da kıble istikametine dönüp ayakta iken 3 besmele çekmeliyiz. 3 besmelenin ardından ise, aşağıdaki niyet cümlelerini kısık bir sesle söylemeliyiz:

“Allah’ım, senin besmele-i şerifini kendi duama vesile kılarak senden benim mutluluğum için (veya Ahmet’in mutluluğu için) Yüce Kudretini devreye sokmanı talep ediyorum. Bu içli niyazım, senin dergah-ı izzetine yükselsin ve bütün hücrelerimiz saadetle dolsun inşâallah. Âmin.”

Yukarıdaki niyet cümlelerinde, duayı kendiniz için yapacaksanız parantez içindeki kısmı okumayın, şayet duayı başka birisi için yapacaksanız parantez içindeki isim kısmında o kişinin ismini söyleyin.

Niyet boyutunu böylece bitirip mutluluk duasının diğer aşamalarına geçiyoruz:

mutluluk duasi 2

Mutluluk Duası Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki niyet kısmını ve niyet cümlelerini içtenlikle dile getirdikten sonra, artık mutluluk duasının asıl kısmına geçebiliriz, şöyle ki:

Burada, evvela diz üstü çökmeli ve kıble yönüne doğru dönüp ellerimizi semaya açmalıyız; eller semaya açıkken gözlerimizi kapatıp hiçbir söz söylemeden sadece kendi içimizi dinlemeye çalışmalıyız.

Duanın bu aşamasında hiçbir söz söylemeye veya hiçbir dua okumaya gerek yok; çünkü burada sadece kendi içimizi dinlemeye çalışmalıyız. Bu şekilde ortalama 2 dakika boyunca kendi duygularımızı ve iç dünyamızı gözlemlemeye çalışmalı, içten içe duamızın kabulünü talep etmeliyiz.

Bu 2 dakikalık süreçten sonra, duanın diğer aşamalarına geçebiliriz:

Mutluluk Duasının Besmele Boyutu

2 dakikalık süreçten sonra, tam 21 kez besmele-i şerif okuyacaksınız, tabi yine gözler kapalı ve eller semaya açık olacak şekilde.

21 besmeleyi takiben gözlerinizi açıp şu sözleri söyleyeceksiniz:

“Allah’ım, Rahmân ve Rahîm olan adına sığınarak ve içimdeki bütün masum duyguların içtenliğine güvenerek sana geldim. Lütfen benim saadet duamı başıboş bırakma ve beni amacıma ulaştır. Âmin.”

Mutluluk Duasının Ayete’l-Kürsi Boyutu

Bu noktadan sonra, yine gözlerimizi kapatmalı ve bu kez de gözlerimiz kapalı iken 21 defa Ayete’l-Kürsi’yi okumalıyız.

21 Ayete’l-Kürsi sonrasında ise tekrar gözlerimizi açıp şu özel duayı içli içli okumalıyız:

“Allah’ım, senin iznin ve yetkin olmadan hangi varlık, diğer varlıklara yardım edebilir ve hangi canlı diğer canlılara el uzatabilir? Sen, bütün mahlukatın dizginini elinde tutan yegâne kudret ve izzet sahibi olan Azîz’sin. İzzetin ve azametin hatırına saadeti tattır bize. Âmin.”

mutluluk duasi 5

Mutluluk Duasının Fatiha Boyutu

Yukarıdaki içli duayı yürekten okuyup bitirince yeniden gözlerimizi kapayıp 7 adet Fatiha Suresi okuyarak bu kez de Fatiha Suresi’nin feyzi ile duamıza güç ve bereket katmaya çalışacağız.

Bu aşamada 7 kez Fatiha okuduktan sonra, Fatiha Suresi’nin aşağıdaki özel duasını 1 kez okuyacağız:

“Allah’ım, yüreklerin fethi senin elinde olduğu gibi gönüllerin huzuru ve mutluluğu da ancak ve ancak senin kudret elinde bulunur. Senin yardımcı olduğun kula kim engel olabilir ve hangi varlık senin yardım eline karşı çıkabilir. Ne olur bizim alınyazımıza da saadeti ve huzuru yaz. Âmin.”

Mutluluk Duası ve Esmalar

Bu duayı takiben, artık mutluluk duasının en mühim kısmı sayılan esma boyutu ile devam edip duamıza son veriyoruz. Burada ilk olarak her esmayı belli sayılarda okumamız ve sonra da her esmanın özel duasını yapmamız gerekiyor, şöyle ki:

İlk olarak 3 kez besmele çekip aşağıda yazdığımız 5 esmanın okunma sayılarını teker teker okuyacağız:

Ya Cemîl: 7 kez

Ya Mukallibe’l-Kulub: 21 kez

Ya Azîm: 7 kez

Ya Kerim: 14 kez

Ya Kuddûs: 7 kez

Bu esmaların her birini belirtilen miktarda okuduktan sonra, aşağıya aldığımız ve mavi ile belirttiğimiz özel Türkçe duaları sırasıyla birer kez (her duayı 1 kez) okuyup duamızı bitiriyoruz:

Ya Cemîl ve Mutluluk Duası

Güzellik senle başlar Ya Cemîl, huzur ve saadet de senin kudret eline bakar Ya Cemîl. Adalet senden kaynağını alır Ya Cemîl, izzet ve azamet de senden ilham alır. Güzelliğin kaynağı olan bu mukaddes esmaül hüsnanın bereketi ve ehemmiyeti için duamı kabul buyur. Âmin.

Ya Mukallibe’l-Kulub ve Mutluluk Duası

Kalpler senin elindedir Allah’ım, kalpler senin elinde olduğu gibi kalıplar da senin elindedir. Sen hem kalbimize hem de kalıbımıza (bedenimize) huzur ve esenlik verir, mutluluk ve feyiz yağdırırsın. Âmin.

Ya Azîm ve Mutluluk Duası

Kendi kudreti ile kâinatı tek başına ayakta tutan üstün gücün sahibi sensin ya Azîm, yıldızları tesbih taneleri gibi kudret elinde tutan azametine sığınarak duamın kabulünü niyaz ediyorum. Âmin.

mutluluk duasi 4

 

Ya Kerim ve Mutluluk Duası

Keremin ve ihsanın billurdan ışığını gönüllerimize serpen ve bizi hayatın karanlık yollarında aydınlığa kavuşturan şefkatine iltica ederek duamın kabulünü istirham ediyorum Ya Kerim. Âmin.

Ya Kuddûs ve Mutluluk Duası

Kalplere temizliğin üstünlüğünü nakşederek kâinatın yüzünü tertemiz kılan kutsiyetin ve sınırsız nezafetin hatırı için duama cevap ver Ya Kuddûs. Âmin.

Evet, bu özel dualarla mutluluk duasını noktalamış oluyoruz, sözün burasında size çok güzel bir öneride bulunmak isteriz:

Mucizevi ve Sırlı Dualar Külliyatı, yürek yakıcı konulara dair ferahlatıcı ve oldukça etkili dualar içeriyor. Bu esere siz de göz atmalısınız.

Kitaba buradan (tıklayın) ulaşmanız mümkün.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız.

İşte o yorumlardan sadece bir kısmı: Gideceğiniz sayfada bunlar gibi nice mucizevi yorum var... Mucizeye şahit olacaksınız! Bu sayede hayatınız değişecek. (Telefonu döndürüp yorumları daha net okuyabilirsiniz.)

Gideceğiniz sayfada buna benzer mucizevi birçok yorum var, bu, sadece bir kısmı.

 

Dilerseniz şu yazılarımızı da inceleyebilirsiniz:

karabiber büyüsü 11 günde etkili soğutma büyüsü

 

Özgüven geliştirme yöntemleri, 10 harika yol

İlgili kelimeler: mutluluk duası