Bu hacet duası kesin etkili, mükemmel sırlar taşıyor!

ya vedud 1Bu Hacet Duası Kesin Etkili, Mükemmel Sırlar Taşıyor!

Sevgili okur, konu hacet duası olunca bu konuda yazacak o kadar çok şey var ki… Çünkü güzel dinimiz İslam’da onlarca farklı hacet duası var ve bu duaların hepsinin çok güzel ve özel yanları var.

Fakat bu dualardan bazılarının daha etkili ve daha faziletli olduğu bilinir, işte bu yazıda en etkili ve en faziletli hacet duasını aktaracağız. Tabi bu en etkili hacet duasının detaylı anlatımı ve uygulaması biraz uzun olabilir.

Değerli okurlarımıza tavsiyemiz şudur ki, bu duayı bütün yönleriyle kavrayan bir mümin Allah’ın izniyle bütün hacetlerini (ihtiyaçlarını) giderebilir. Bu sebeple, uzun olmasına bakmadan hacet duasını uygulamaya çalışmalıyız.

İnşâallah birçok insan gibi bu yazıyı okuyan değerli mümin kardeşlerimiz de çok etkili hacet duası sayesinde ihtiyaçlarını giderip isteklerine nail olurlar. Başlıyoruz:

Hacet Duası Neden ve Hangi Amaçla Yapılır?

Değerli okur, bu değerli ve faziletli dua, bir insanın her türlü haceti (ihtiyacı) için başvurabileceği çok etkili ve tesirli bir duadır. Bu duayı bazı büyük veliler, içinde bulundukları çetin açmazları ve problemleri halletmek için okumuştur ve Allah’ın izniyle de problemlerinin üstesinden gelmişlerdir. Bazıları ise bu duaya, fakirlikten kurtulup feraha ve rahatlığa kavuşmak için başvurmuştur.

Bu konuda Bayezid-i Bistami Hazretleri şöyle demiştir: “Hacet duası, kulun darda kaldığı ve zora düştüğü her anda, her alanda ve her anlamda Allah’tan yardım dilemesidir.”

Dolayısıyla hacet duasının, her durumda ve her problemde okunabileceğini söylemek mümkündür.

Şimdi de bu faziletli duanın yapılış şekline geçelim:

hacet duasi

Hacet Duası Nasıl Yapılır?

Duada 2 esma (Ya Vedud, Ya Cami) iki sure (Fatiha, İhlas) ve iki Arapça dua (Türkçe anlamları ile birlikte) okunur. Şöyle ki:

Önce 2 mukaddes esma olan Ya Vedud ve Ya Cami okunup bu esmaların özel duaları yapılır. Sonra Fatiha ve İhlas Sureleri okunup yine bu surelerin özel duaları okunur. Ardından da iki Arapça dua, Türkçe anlamları ile birlikte okunur ve hacet duası bu şekilde bitirilir.

Tabi bütün bu adımların öncesinde, evvela niyet edilir. Niyet şöyle olur:

“Allah’ım, ben senin Vedud ve Cami esmalarına sığınarak şu ihtiyacımın giderilmesini (burada ihtiyaç veya dilek neyse o söylenir, örneğin: bolluk ve bereket ihtiyacımın veya aşk ve sevgi ihtiyacımın veya mutluluk ve huzur ihtiyacımın gibi…) talep ediyorum ve bu niyetle senin yüce dergahına geldim.”

Hacet Duasının Esma Boyutu

Bu niyetin ardından, kıbleye doğru dönüp diz üstü oturarak ellerimizi gökyüzüne açmalı ve 21 kez Ya Vedud, 21 kez de Ya Cami okumalıyız. Bu esmaların ikisini de 21 kez okuduktan sonra kısık bir ses tonuyla ve bütün içtenliğimizle şu duayı yapmalıyız:

“Allah’ım, kâinata sevgi ve aşk mührünü basan Vedud ism-i şerifinin yüceliğine sığınıyorum ve her varlığı koruyup kollayan izzet ve merhametinin genişliğine başvuruyorum. Allah’ım, bütün güzellikleri bir araya toplayan Cami ism-i şerifinin gücüne inanıyorum ve zıtları ve zıtlıkları bile birleştiren sonsuz kudretinin derinliğine iltica ediyorum. Ne olur, benim dualarımı başıboş bırakma ve benim elimi boş çevirme. Âmin.”

Ya Vedud ve Ya Cami esmalarının özel duası olan yukarıdaki duayı içli ve güzel bir şekilde okuduktan sonra, şimdi de duamızın “sure boyutu”na geçiyoruz:

Hacet Duasının Sure Boyutu

Bu noktada da 21 kez Fatiha Suresi, 21 kez de İhlas Suresi okuyarak bütün samimiyetimiz ile niyetimize odaklanıyor ve yine içli bir edayla şöyle dua ediyoruz:

“Allah’ım, bizi Fatiha ve İhlas Sureleri ile bizi eğitip tam ve gerçek bir mümin olmamızı isteyen Yüce Zatının hatırı için dualarımı kabul buyur. Allah’ım, senden başkasına ibadet etmenin ve senden başkasından yardım talep etmenin bir mümine yakışmayacağını bize bildiren sen olduğun gibi, her varlığın ve her şeyin sana ihtiyacı olduğunu da bize anlatan yine sensin. Ne olur, senin yardımına olan ihtiyacımı, bu ihtiyacımı gidererek çözüme ulaştır, duamı kabul buyur. Âmin.”

Fatiha ve İhlas Surelerinin yukarıdaki özel duasını da içli ve kısık bir ses tonuyla okuduktan sonra, hacet duasının son aşaması olan Arapça ve Türkçe dualara geliyoruz.

Burada 2 adet Arapça duanın da, bu duaların geniş Türkçe anlamlarının da sırasıyla 1’er kez okunması gerekiyor. Bu duaların Arapça kısımlarını kırmızı ile Türkçe geniş anlamlarını da mavi ile belirteceğiz. Dualar şöyle:

Hacet Duasının Arapça ve Türkçe Dua Boyutu

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül’mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

(Allah’ım, bütün kâinat senin varlığının ve birliğinin delilleri ve emareleri ile dolu iken sana ortak koşmak ve senin varlık delillerini yok saymak bir mümine yaraşmaz. Bir mümin, mülkün senin elinde olduğuna iman edeceği gibi, ezelden ebede kadar yapılan ve yapılacak olan her türlü hamd u senanın da sana ait olduğunu bilir. Sen her şeye güç yetiren sonsuz kudret sahibisin, ne olur dualarımızı geri çevirme. Âmin.)

Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.

(Allah’ım, sana tevekkül eden bir insan, başka hiçbir şeye dayanmak zorunda kalmaz; çünkü sen kullarına kâfisin. Senin Kur’an’da: “Allah kuluna kâfi değil mi?” buyurduğunu biliyor ve bu buyruğu en derin anlamıyla yaşamaya çalışıyoruz. Zaten bu yüzden, senin kapından başka hiçbir kapıya gitme ihtiyacı hissetmiyoruz; senden başka Yüce Arş’ın sahibi olan var mı? Arş-ı Ala’nın hatırına dualarımı kabul buyur. Âmin.)

Bu özel duayla birlikte hacet duasına nokta koyuyoruz, ne var ki duayı uygulamaya başlamadan evvel, şu 5 hayati bilgiyi de göz önünde bulundurmak zorundayız.

ya vedud 3

Hacet Duası Hakkında 5 Hayati Detay

  1. Duayı yaparken sürekli olarak niyetimizi hatırlamaya ve bütün içtenliğimizle niyetimize odaklanmaya çalışmak zorundayız.
  2. Duaların kabulünün, bedensel ve ruhsal temizlikle çok yakından ilgili olduğunu bilmeli ve bedensel temizliğin abdestle, ruhsal temizliğin ise namazla sağlanacağını aklımızda tutmalıyız.

Bu yüzden duadan önce abdestli olmanın ve en 2 rekat hacet namazı kılmanın daha makbul olacağını bilmeliyiz.

  1. Seher vakitlerinin, duaların kabulü bağlamında çok önemli vakitler olduğunu hatırlatmalıyız.
  2. Dua ederken Allah’ın her duaya cevap verdiğini fakat bazı duaları bizim hayrımız için kabul etmediğini aklımızda tutmalıyız.
  3. Büyü gibi haram kılınmış yollara asla müracaat etmemeli, büyü ve sihrin bize zarar vereceğini bilmeliyiz.

Bu bağlamda hacet duasını aşk ve sevda konusu için yapanların şu kaynağa (tıkla) mutlaka bakması gerektiğine inanıyorum. Bu kaynak, bir Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız. Bu şaşırtıcı yorumları okumak ve kitabı indirmek için yukarıda verdiğimiz linke tıklayın.

İşte o yorumlardan sadece bir kısmı: Gideceğiniz sayfada bunlar gibi nice mucizevi yorum var... Mucizeye şahit olacaksınız! Bu sayede hayatınız değişecek. (Telefonu döndürüp yorumları daha net okuyabilirsiniz.)

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

Dilersen konuya ilişkin şu başlıkları da inceleyebilirsin:

Ya Vedud duasının gizemi ve gücü, mutlaka oku!

 

10 esma ile okunan aşık etme duası

İlgili kelimeler: hacet duası