Bu çevirgel duası sayesinde hayatım değişti, muhteşem etkili!

cevirgel duasi 3Bu Çevirgel Duası Sayesinde Hayatım Değişti, Muhteşem Etkili!

Not: Bu yazıda, yüzde 100 etkili çevirgel duası hakkındaki bütün ayrıntıları öğrenmiş olacaksınız. Eğer bu yazıyı bir şekilde okumaya başladıysanız kendinizi talihli hissedebilirsiniz; çünkü en etkili ve en doğru çevirgel duasını öğrenip muradınıza kavuşacaksınız inşâallah.

Sevgili okurlar çevirgel duası adlı dua, benim hayatımı değiştirdi ve beni yeniden hayata bağladı. Biliyorum ki siz de bu yazıda, hayatınızı değiştirecek duayla karşılaşacaksınız.

Peki, size aktaracağım çevirgel duasının en etkili ve garantili olmasının sebebi ne?

Çünkü bu duada, hem Allah’ın esmaül hüsnasından 3 esma ve Kur’an-ı Kerim’in mukaddes surelerinden 2 sure, duamıza güç katacak. Bu yüzden şu 4 noktayı mutlaka dikkate alarak duayı yapacağız:

Çevirgel Duası Hakkında 4 Hayati Bilgi

  1. Allah’ın esması olmadan yapılan dualar, kanadı olmadan uçmaya çalışan kuşlara benzer. Bu yüzden hiçbir dua, Allah’ın isimleri olmadan Arş’a yükselemez. Aynı şekilde Kur’an’dan hiçbir sure veya ayet taşımayan dualar da etkisiz veya güçsüz dualardır. İşte birazdan aktaracağımız çevirgel duasının çok etkili olmasının sırrı budur.
  2. İnternet ortamında bulunan duaların çoğu “niyetsiz dualar”dır, oysaki niyetsiz dualar da hedefi belli olmayan bir ok gibidir. İşte bana hayatımın aşkını yeniden kazandıran bu dua, niyeti olan muazzam bir duadır. Niyet kısmını da aşağıya alacağız.
  3. Bazı kaynaklar, bu duanın 1 kez yapılmasının kâfi olduğunu söyler, ancak bazı kaynaklara göre duanın her cuma 7 kez okunması gerektiğini ve bu okumaların da 7 hafta boyunca yapılması gerektiğini dile getirir. Kısaca toplam 49 kez okunacağını ve bu okumaların 7 hafta devam etmesi gerektiğini dile getirirler.

Ben şahsen 7 hafta üst üste okudum ve bir mucize ile karşılaşıp Allah’a şükrettim.

  1. Çevirgel duasının yapılışında sıralama ve işlem basamakları çok önemlidir, eğer herhangi bir kısmı atlar veya es geçerseniz duanın etkisini azaltmış olursunuz. Bu yüzden, aktaracağım işlem basamaklarına dikkat kesilin hatta mümkünse not alın.

O halde başlıyoruz:

cevirgel duasi 2

 

Çevirgel Duası Nasıl Yapılır?

Evvela, cuma günü sabahın erken saatlerinde kalkıp sessiz ve sakin bir ortama geçmeli, hiç kimsenin bizi rahatsız edemeyeceği bir yerde diz üstü çöküp kıble istikametine dönmeliyiz.

Kıbleye dönüp diz üstü çökerek ellerimizi semaya açmalı ve 3 kez besmele çekerek şu niyeti getirmeliyiz:

“Allah’ım, Fatiha ve İhlas Surelerini kendime şefaatçi yaparak sana el açıyor ve kalbimdeki tüm masum arzuları senin yüce dergahına arz ediyorum. Allah’ım, Câmi, Vedûd ve Cemîl esmaül hüsnalarını şefaatçi kılarak senden çevirgel duamın kabulünü istiyorum. Bu niyetin gerçekleşmesi için hem mübarek esmalarını hem de mukaddes surelerini kendime vesile kılıyorum. Duamı kabul eyle. Âmin.”

Çevirgel Duası ve Kur’an Sureleri

Bu niyetin ardından, gözlerimizi kapatıp içimize dönerek 3 kez Fatiha Suresi’ni, ardından 3 kez de İhlas Suresi’ni okuyoruz. Fatiha ve İhlas Surelerinin 3’er kez okunmasını takiben de gözlerimizi tekrar açıp şu özel duayı okuyoruz:

“Allah’ım, kalbimdeki ince sızı ve aklımdaki türlü tasalar, ancak ve ancak senin mucizevi dokunuşun ile tedavi olur. Sen, hiçbir kulunu yarı yolda bırakmadığın gibi hiçbir derdini de şifasız bırakmadın; sen hiçbir varlığı başıboş bırakmadığın gibi hiçbir nesneye de gücünün üstünde sorumluluk vermedin. Allah’ım, Fatiha ve İhlas hürmetine, kalbimin tahammül sınırlarını aşan ve gücümü zorlayan derdime şifa gönder. Âmin.”

Yukarıdaki duayı bitirdikten sonra ise, çevirgel duasının kendi metnini okuyoruz. Metin şöyle:

Bismillahirrahmanirrahîm

Elhamdülillâhi leke ya Allahü Filanca`nın (burada filanca yerine geri gelmesini istediğimiz kişinin ismini söylemeliyiz) gönlünü bana dost kıl.

Elhamdülillâhi ya Allahü yine Filanca`nın gönlünü (yine o kişinin ismi) çevirgel.

Bihakkı “Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi”

Yarab, sen ol Şan`ı büyük Allah, sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın: Yarab senin izzetin hürmeti için Filanca`nın gönlünü (burada malum şahsın adını söylememiz lazım yine) ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgil, gayrilerinden gönlünü ayırgil.

Ahiyyen şerahiyyen bihürmeti Hızır Aleyhisselâm Filanca`nın gönlünü (yine sevdiğimiz kişinin adını söylemek zorundayız) bana dost kılıvergil.

Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru getürgel. Benim aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti “Hüvelhayyül kayyum, Lâilâhe illâ hüve” bikarar kılıvergil.

İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksan dokuz esmaül hüsna hürmeti için bizi sevindirgil. Bihürmeti Tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bihürmeti Furkanil Azimi ve Kur`ân-ı Kerim.

Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm.

İlâhi senin lûtfun için ve senin in`amın için ve senin ihsanın için falancanın kalbini (yine falanca yerine sevdiğimiz kişinin adı) bana döndür.

İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkat-i hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmeti için. Ve “sübhaneke allahümme ve bihamdike” ve ebced harfleri hürmeti için ve dua-i Kunut ve dua-i Teşehhüd hürmeti için Filanca`nın gönlünü (yine o kişinin adı söylenecek) canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel, sen rast getirgil.

Bihürmeti Âdem Safiyullah ve bihürmeti Nuh Neciyyullah ve bihürmeti İbrahim Halilullah ve bihürmeti Musa Kelîmullah ve bihürmeti İsa Ruhullah ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah!

İlâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmeti için Filanca`nın gönlünü (burada da filanca yerine malum kişinin adını söylemeliyiz) ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil.

Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain.

İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya Müsebbibel Esbab ya Müfettihel Evbab ya k-Kadiyel Hâcat! Filanca`nın gönlünü (yine geri gelmesini istediğimiz veya bizi sevmesini arzu ettiğimiz kişinin adı) bana dost kılıvergil.

Ya ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Subhuhün Kuddusün Rabbüna ve Rabbülmelâiketi verruha.

Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti “kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim” inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekim. Âmin!

cevirgel duasi

Yukarıdaki metin, Osmanlıca bir metin; ancak biz de bu metni aynen yazıldığı gibi okumalı, günümüz Türkçesi ile çevirisini veya anlamını okumamalıyız. Çünkü yıllardır insanlar bu dua ile Allah’a yalvarıyor ve bu açıdan bu duanın enerji potansiyeli oldukça fazla.

Eğer biz de bu duanın enerji potansiyeline sahip olmak istiyorsak, yukarıdaki orijinal metne sadık kalmalı ve orijinal çevirgel duasını olduğu gibi okumalıyız.

Bu metin, çevirgel duasının en önemli kısımlarından biri idi; fakat bu mucizevi duanın asıl önemli kısmı, aşağıdaki esma kısmı. Zaten 3 esma ile bu mübarek duayı bitirmiş olacağız. Şöyle ki:

Çevirgel Duasının 3 Esma ile Tamamlanması

Aşağıdaki esmalardan Ya Câmi esmasını 17 kez, Ya Vedûd esmasını 11 kez ve Ya Cemîl esmasını da 21 defa okuyarak bu üç esmayı toplamda 49 kez okumuş olacağız. Fakat bu esmaların her birini belli sayılarda okuduktan sonra, her birinin özel duasını da 1 kez okumak zorundayız. Şöyle ki:

Ya Câmi Esmasının 17 Kez Okunması

İlk olarak 17 kez Ya Câmi okuyup ardından şu özel dua için ellerimizi açıp 1 kez bu özel duayı okuyacağız:

“Varlıkların kalbine mutluluk ve huzur dolduran varlığının içimizdeki sesi, bizi mest ve hayran kılıp akıllarımızı başımızdan alır. Varlığın, ruhumuza cennet sevinci gibi neşe salar. Varlığının birliği hatırı için duamı kabul et. Âmin.”

Ya Vedûd Esmasının 11 Kez Okunması

Şimdi de 11 kez Ya Vedûd okuyup 1 kez de şu duayı okuyacağız:

“Allah’ım, sen sevginin ve insan kalbini ısıtıp ferahlatan bütün güzel duyguların yaratıcısı; sen, mutluluğun ve insana hükmeden huzurun yaşatıcısı olan Vedûd esmaül hüsnanla bize güzellik bahşedensin. Güzel esmanın hürmeti için, duamın kabulünü nasip et. Âmin.”

Ya Cemîl Esmasının 21 Kez Okunması

Son olarak 21 kez Ya Cemîl okuyacak, sonra da şu özel dua ile çevirgel duasını noktalamış olacağız:

“İnsanı yaşatan tüm güzel duyguları insan yüreğine nakşeden sevgi hazinenden bir damla mutluluk da bana nasip et ve benim duama cevap ver Allah’ım. Âmin.”

Evet, yukarıdaki esmaları belli sayılarda okuyup bu esmaların özel dualarını da bitirdikten sonra, çevirgel duasını da bitirmiş oluyoruz. Ne var ki 2 noktaya daha dikkat etmemiz şart:

Çevirgel Duası İçin 2 Önemli Madde

  1. Dua öncesinde abdest alıp 2 veya 4 rekat hacet namazı kılmak, duanın makbuliyeti adına oldukça önemlidir. Tabi bu durum, bir zorunluluk değil.
  2. Bazı kişilerde çevirgel duası değişik sebeplerle etkili olmayabiliyor.

Eğer sizde de böyle olursa lütfen büyü yoluna tevessül etmeyin, onun yerine ya bu duayı tekrar yapın veya En Etkili Aşk ve Muhabbet Duaları Kitabı adlı kitabı inceleyin.

Kitaba ulaşmak için şuraya tıklayın.

Gideceğiniz sayfada okuyacağınız yorumlar birçok kişiyi hayrete düşürdü, eminiz ki siz de hayretler içerisinde kalacaksınız. Çünkü mucizeye şahit olacaksınız. Bu şaşırtıcı yorumları okumak ve kitabı indirmek için yukarıda verdiğimiz linke tıklayın.

İşte o yorumlardan sadece bir kısmı: Gideceğiniz sayfada bunlar gibi nice mucizevi yorum var... Mucizeye şahit olacaksınız! Bu sayede hayatınız değişecek. (Telefonu döndürüp yorumları daha net okuyabilirsiniz.)

Gideceğiniz sayfada bunlar gibi daha yüzlerce yorum var.

 

İsterseniz şu yazıları da inceleyebilirsiniz:

Bu şahmeran duası hayatımı değiştirdi, mutlaka okuyun!

 

kadınlar ve erkekler arasındaki 6 önemli fark

İlgili kelimeler: orjinal çevirgel duası