10 esma ile okunan aşık etme duası

Aşık etme duasının en kısa ve en etkili versiyonuaşık etme duası 1

Sevgili okurlar, “aşık etme duası” adında bir duanın olup olmadığını merak ederek bir araştırmaya giriştim. Asıl gayem önceki kuşakların aşk ve dua kavramlarını nasıl işlediklerini öğrenmekti. En çok merak ettiğim şey ise “aşk” ve “dua” kavramları bir araya geldiğinde dua metninin nasıl cümlelerden oluşacağıydı.

İtiraf etmeliyim ki başlangıçta böyle bir duanın olacağına da çok ihtimal vermiyordum. Çünkü İslam anlayışında aşk konusunun çok “mahrem” kabul edildiğini ve dua metni olarak yazılmış olmasının güç olacağını düşünüyordum.

Fakat yanıldığımı çok kısa bir araştırma sonucunda öğrendim. İslam tarihinde aşk duası adında bir dua olmasa da “muhabbet duası” ve “şirinlik duası” adlarını taşıyan yüzlerce dua örneğine rastladım. Hatta sadece aşk dualarını içeren “En Etkili Aşk Duaları” adlı kitapların yazıldığına da tanık oldum.

Konuyu biraz daha irdeleyince İslam’ın evliliğe ve sevgiye bakışının zannedildiği gibi olmadığını da anladım. Beni en çok şaşırtan ise Kuran’daki şu ayet oldu:

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun ( varlığının ve kudretinin ) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” ( Rum-21 )

Bu ayetten de açıkça anlaşıldığı gibi Allah, kadın ve erkek türlerini birbirleri ile huzur bulmaları için yarattığını ve ikisi arasına sevgi duygusunu da kendinin var ettiğini ifade etmektedir.

Araştırmam sırasında birçok farklı dua örneğine rastlasam da en kısa ve en etkilisinin 10 esma ile okunan aşık etme duası olduğuna karar verdim. Bu kararımda elbette ki ulemadan bazı büyük zatların da bu dua hakkındaki olumlu yorumları da etkili oldu.

Bu duanın yapılışını ve sözlerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Aşık etme duası öncesi yapılacaklar nelerdir?

Aşık etme duası öncesinde mutlaka abdest alınması gerekmektedir. Zira abdest sadece bedeni bir temizlik olmayıp ayrıca ruhi bir arınmanın da adıdır.

Bazı alimler 4 rekat namaz kılınmasını uygun görse de bu zorunlu bir uygulama değildir yani sadece abdest alınması yeterlidir.

Dua öncesinde konu komşudan ihtiyaç sahibi birilerine küçük de olsa bir miktar sadaka verilmesi rahmet kapılarını açmasından ötürü duaya icabeti artırmaktadır.

Aşık etme duasının yalnız bir ortamda yapılmasında fayda vardır. Çünkü yalnız bir ortamda huşu içinde dua etmek daha kolaydır.

Dua edileceği zaman kıbleye dönülür ve eller semaya açılarak duaya başlanır. Eğer kişi duanın esmalarını unutacağını düşünürse dua sözlerini bir kağıda yazarak buradan da okuma yapabilir.

 aşık etme duası 1

Aşık etme duasının belli bir zamanı var mıdır?

Dua alimleri aşık etme duası için en uygun vaktin yatsı namazı sonrası olduğunu buyurmuşlardır. Bilindiği gibi her duanın makbul kabul edildiği vakitler vardır. Kuran’da da gece yapılan duaların daha faydalı olduğuna dair beyan vardır (Müzzemmil-6.ayet). Eğer belirtilen bu vakitte dua etmeye fırsat bulunamıyorsa günün diğer vakitlerinde de dua edilmesine icazet verilmiştir.

Aşık etme duasının 10 esması

Aşık etme duasının esmalarına geçilmeden önce duaya şu sözle başlanır:

“Süphane Rabbiyel aliyyil alel vehhab.”

Bu söz Peygamber efendimizin dualara başlamadan önce buyurdukları ifadedir.

Belirtilen bu giriş sözünden sonra aşağıdaki esmalar sırasını bozmadan okunur:

1-En-Nur ( Yeri ve göğü nuru ile nurlandıran demektir.)

2-El-Batın ( Allah’ın gizli olan her şeyden  haberdar olduğunu bildiren esmadır.)

3- El-Muktedir ( Gücü her şeye yeten demektir.)

4-El-Hamid ( Şükür etmeye layık varlığın Allah olduğunu bildiren esmadır.)

5-El-Vedud ( Sevilmeye layık anlamındadır.)

6-El-Mucib ( Duaları kabul eden demektir. )

7-El-Azim ( Çok büyük ve çok güçlü demektir.)

8-El-Kuddüs ( Hiçbir noksanlığı olmayan demektir.)

9-El-Berr ( İyiliği çok olan demektir.)

10-Er-Rahman ( Allah’ın her canlıya sonsuz rahmet ettiğini belirten esmadır.)

Burada sıralanan esmalar okunurken “el” takıları okunmaz. Esmanın önüne “Ya” hitabı getirilerek okuma yapılır. Yani doğru hitaplarla sıralama şöyle olmalıdır.

“Ya Nur, Ya Batın, Ya Muktedir, Ya Hamid, Ya Vedud, Ya Mucib , Ya Azim, Ya Kuddüs, Ya Berr, Ya Rahman”

aşık etme duası 2

Esmaların okunması bittikten sonra eller yüze sürülerek “amin” denir ve böylece dua bitirilir.

Dua eden kişi duanın tek kabul merciinin Allah olduğunu bilmeli ve ona göre dua etmelidir. Allah dışındaki varlıklardan medet ummak ya da dince yasaklanmış olan büyü gibi yollara tevessül etmek kesinlikle yanlıştır.

Allah’ın  Kuran’da dua etme ile ilgili buyurduğu  iki farklı ayet aktarmak istiyoruz.

“Rabbiniz buyurdu ki: Bana dua edin, size karşılığını vereyim.” (Mümin-60. ayet )

“Bana dua edenin duasını kabul ederim.”        ( Bakara- 186. ayet )

Önemli bir tavsiye

Aşk konusunda büyü yapmanın karanlık yolu yerine dua etmenin nurani yolunu tutmak isteyen ve böylece günaha bulaşmak istemeyen arkadaşlarımıza başarılı bir kitap önermek istiyoruz. En Etkili Aşk Duaları başlığını taşıyan bu kitap inşallah okurlarımıza yardımcı olacaktır.

En Etkili Aşk Duaları kitabına ulaşmak için tıklayınız

Konu ile alakalı nazar duası ve canbar aşk büyüsü yazılarımıza da bakabilirsiniz